Register Help
en ···
Translation Context Conjugation Synonyms
Join Reverso
Advertising
Advertising
Advertising
These examples may contain rude words based on your search.
These examples may contain colloquial words based on your search.

Translation of "for payment" in Dutch

voor de betaling tot betaling voor betaling om betaling
van betaling
voor betalingen
voor de uitbetaling
betalingstermijn tegen betaling betalingsaanvragen betalingsverzoeken
tot voldoening
voor betalingstransacties
betaalbaarverklaring

Suggestions

74
72
59
58
I just need final authorization for payment and so forth.
Ik heb toestemming hebben voor de betaling en zo.
Remember, visual confirmation is always required for payment.
Onthoud dat er voor de betaling, een visuele verificatie vereist is.
A written demand for payment is sent to the debtor immediately.
Onmiddelijk schriftelijke sommatie tot betaling aan de schuldenaar.
claims for payment of an amount representing a benefit unduly denied?
vorderingen tot betaling van een bedrag overeenkomend met een ten onrechte geweigerd voordeel?
Please enter"" as reason for payment.
Typ"" als reden voor betaling.
Finally you will reach the section for payment by credit card information.
7. Als laatste komt u bij het gedeelte voor betaling middels creditcard.
I went back there the next day for payment.
Ik ging terug voor de betaling de volgende dag.
I see no receipt for payment.
Ik zie geen bewijs voor de betaling.
Only the hryvnia allows for payment.
Alleen de hryvnia zorgt voor de betaling.
No prepaid or reloadable cards are allowed for payment.
Prepaid of oplaadbare betaalkaarten worden niet geaccepteerd voor de betaling.
Basic explanations, no receipt for payment of the balance and the tax.
Fundamentele uitleg, geen ontvangst voor de betaling van het saldo en de belasting.
You will be informed on this first shipment and receive instructions for payment at the right moment.
U zult geïnformeerd worden over de eerste zending en instructies ontvangen voor betaling op het juiste moment.
In the evening the manager comes for payment.
's Avonds komt de beheerder voor de betaling.
The same is true for payment of the airport charges.
Hetzelfde geldt voor de betaling van de luchthavengelden.
The significant entity shall comply with conditions for payment specified in the instalment notice.
De belangrijke entiteit voldoet aan de voorwaarden voor betaling als gespecificeerd in de termijnaankondiging.
Around the Mediterranean Sea, however, there was preference for payment according to the waste collected.
Rond de Middellandse Zee bestond daarentegen de voorkeur voor betaling per hoeveelheid ingezameld afval.
The contracting party is liable for payment of the agreed price.
De contractant is gehouden tot betaling van de overeengekomen prijs.
Visual confirmation is required for payment.
Visuele bevestiging is vereist voor betaling.
Don't be afraid to ask your clients for payment when it's due.
Wees niet bang om uw klanten te vragen voor de betaling als het is te wijten.
Afterwards you will receive an invoice for payment, including 21% VAT.
Na inschrijving ontvangt u een factuur voor de betaling, inclusief 21% BTW.
No results found for this meaning.

Results: 871. Exact: 871. Elapsed time: 271 ms.

Word index: 1-300, 301-600, 601-900, More

Expression index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Phrase index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Developed by Prompsit Language Engineering for Softissimo