Register Help
en ···
Translation Context Conjugation Synonyms
Join Reverso
Advertising
Advertising
Advertising
These examples may contain rude words based on your search.
These examples may contain colloquial words based on your search.

Translation of "his life" in Dutch

Suggestions

316
149
101
He dedicated his life to saving others.
Hij besteedde zijn leven aan het redden van anderen.
Yeah,'cau joanna wrote the article that ruined his life.
Ja, omdat Joanna het artikel schreef dat zijn leven ruïneerde.
That arrogance cost my father his life.
En die arrogantie heeft mijn vader z'n leven gekost.
Charlie was obsessed about not wasting his life.
Charlie was geobsedeerd over het niet verkwisten van z'n leven.
She would never endanger his life.
Ze zou zijn leven nooit in gevaar brengen.
Full inhaler might have saved his life.
Een volle inhalator had misschien zijn leven kunnen redden.
Whoever insulted you pays with his life.
Wie jou beledigt, bekoopt het met zijn leven.
He dedicated his life to treating others.
Hij wijdde zijn leven aan het behandelen van anderen.
A German officer shot them risking his life.
Een Duitse officier heeft ze genomen, met risico voor zijn leven.
Some hooded guy saved his life.
Een vent met een capuchon redde zijn leven.
Lundy devoted his life to hunting Trinity.
Lundy wijdde zijn leven aan het jagen op Trinity.
Max chose to risk his life.
Max heeft ervoor gekozen zijn leven te riskeren.
Rayborn told the brass you saved his life.
Rayborn heeft de federalen vertelt dat je zijn leven... hebt gered.
Quite another to take his life.
Het is iets heel anders om hem z'n leven te benemen.
Your husband sacrificed his life to preserve this agreement...
Je man heeft z'n leven gegeven om het verdrag te behouden...
Pain just kept accumulating in his life.
De pijn in zijn leven werd steeds maar meer.
This decision eventually cost him his life.
Dat besluit moest hij uiteindelijk bekopen met zijn leven.
Until a nuclear missile from deep within the Earth turned his life upside down.
Tot op een dag zijn leven onderste boven raakte door een nucleare raket uit het diepste van de aarde.
An ordinary person spends his life avoiding tense situations.
Een normaal mens probeert in z'n leven... spanningen te vermijden.
He's going to A.A. and pulling his life together.
Hij gaat naar de A.A. en krijgt zijn leven weer op de rails.
No results found for this meaning.

Results: 10194. Exact: 10194. Elapsed time: 221 ms.

Word index: 1-300, 301-600, 601-900, More

Expression index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Phrase index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Developed by Prompsit Language Engineering for Softissimo