Register Help
en ···
Translation Context Conjugation Synonyms
Join Reverso
Advertising
Advertising
Advertising
These examples may contain rude words based on your search.
These examples may contain colloquial words based on your search.

Translation of "important lesson" in Dutch

Another important lesson you taught me...
Een belangrijke les die jij me geleerd hebt...
But perhaps the most important lesson in going through your divorce is to learn to forgive.
Maar misschien de meest belangrijke les... om de scheiding goed door te komen, is leren te vergeven.
We haven't learnt the most important lesson yet.
De belangrijkste les hebben we nog niet geleerd.
Except I never could get Joshua to learn the most important lesson.
Maar Joshua wou de belangrijkste les niet leren.
It was an important lesson for me.
Het was een belangrijke les voor me.
And later, Bill learns an important lesson.
Later: Bill leert een belangrijke les.
Also an important lesson for my children.
Ook voor mijn kinderen een belangrijke les.
The Irish referendum taught us one important lesson.
Het Ierse referendum heeft ons een belangrijke les geleerd.
That year, Young Emerson learned his most important lesson.
Dat jaar leerde Emerson z'n belangrijkste les.
Only one truly important lesson remains, but must wait.
Alleen één waardige, belangrijke les te gaan, maar die moet wachten.
We need to learn an important lesson from the financial turmoil in south-east Asia.
Er valt een belangrijke les te trekken uit de financiële beroering in Zuidoost-Azië.
Clearly the most important lesson from Bosnia has still not been learnt.
Kennelijk is de belangrijkste les uit Bosnië nog altijd niet geleerd.
The first and most important lesson is to be gentle.
De eerste en belangrijkste les is zacht te zijn.
But I learned an important lesson.
Maar ik leerde een belangrijke les.
There was an important lesson for me in that.
Ik leerde hier een belangrijke les uit.
We can learn an important lesson from the incident in Hungary.
Er valt een belangrijke les te leren van het incident in Hongarije.
Failure is the most important lesson you will learn in the medical profession.
Falen... is de belangrijkste les die jullie... tijdens je medische loopbaan zullen leren.
Which taught us an important lesson.
Zo leerden we een belangrijke les.
Well, it seems you have forgotten the most important lesson of all.
Blijkbaar ben jij de belangrijkste les vergeten.
The most important lesson, never mess with lions.
De belangrijkste les... veroorzaak geen problemen met leeuwen.
No results found for this meaning.

Results: 153. Exact: 153. Elapsed time: 104 ms.

Word index: 1-300, 301-600, 601-900, More

Expression index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Phrase index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Developed by Prompsit Language Engineering for Softissimo