Register Help
en ···
Translation Context Conjugation Synonyms
Join Reverso
Advertising
Advertising
Advertising
These examples may contain rude words based on your search.
These examples may contain colloquial words based on your search.

Translation of "in length" in Dutch

in lengte met een lengte
in de lengterichting
lang

Suggestions

136
61
Fireflies are soft bodied beetles which sizes range from 5 to 25 millimetres in length.
Vuurvliegjes hebben zachte lichaampjes en variëren in lengte van 5 tot 25 millimeter.
They grow in racemes up to 15cm in length oppositely aerial foliage.
Ze groeien in trossen tot 15 cm in lengte tegengesteld antenne blad.
Length of stay is significantly different, mostly spoken in length about 10 minutes.
Lengte van het verblijf is sterk verschillen, meestal gesproken met een lengte van ongeveer 10 minuten.
The VR steering frame is adjustable in length and ideal for all bicycles.
Het VR stuurframe is in lengte verstelbaar en geschikt voor alle fietsen.
The largest Allosaurus reach 11-12 meters in length and weigh from 1 to 2 tons.
De grootste Allosaurus 11-12 meter bereiken in lengte en weegt 1-2 ton.
The women vary in length between 165 to 210 cm.
De vrouwen varieren in lengte van 165 tot 210 cm.
The races are run on special gravel or tarmac tracks, 800 meters in length.
De wedstrijden worden georganiseerd op speciale gravel of geasfalteerde tracks, 800 meter in lengte.
There are seven variations of chants, averaging ten to twelve minutes in length.
Er zijn zeven variaties van chants, gemiddeld tien tot twaalf minuten in lengte.
The walks in Portugal vary in length up to a maximum of 18 kilometers.
De wandelingen in Portugal variëren in lengte tot maximaal 18 kilometer.
A hadith can vary in length from a sentence to a full page.
Een hadieth kan variëren in lengte van één zin tot een volledige pagina.
A long beach stretching out both in length and width.
Een ruim strand, zowel in lengte en breedte.
We're raffling off the works vary in length and are writing in different grade levels.
We verloten de werken variëren in lengte en zijn schrijven in verschillende leerjaren.
Note the pelvic girdle, almost identical in length.
Let op de bekkengordel, vrijwel identiek in lengte.
IV must be an even number of bytes in length.
IV moet een even aantal bytes in lengte zijn.
You can see that the repeat units differ in length.
De zich herhalende eenheden verschillen in lengte.
Universally adjustable in length and inclination.
Universeel instellbaar in lengte en helling.
So instead, 20% of shrinkage really indicates that it's got to be the skeleton itself that's decreasing in length.
Dus daarom, geeft 20% van de krimp aan dat het skelet wel in lengte moet afnemen.
This consisted of asphalt impregnated jute of approximately 100 meters in length and 1 meter wide.
Dit bestond uit, met asfalt, geïmpregneerde jute van 100 meter in lengte met een breedte van ongeveer een meter.
It is corrugated, which makes it adjustable in length, flexible and adaptable to every type of installation.
De slang is gegolfd, waardoor deze in lengte verstelbaar en flexibel is en kan worden aangepast aan elk type apparaat.
We have... identical wounds, similar in length, double-edged blade.
We hebben identieke verwondingen, gelijk in de lengte, Dubbelzijdig blad.
No results found for this meaning.

Results: 571. Exact: 571. Elapsed time: 170 ms.

Word index: 1-300, 301-600, 601-900, More

Expression index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Phrase index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Developed by Prompsit Language Engineering for Softissimo