Register Help
en ···
Translation Context Conjugation Synonyms
Join Reverso
Advertising
Advertising
Advertising
These examples may contain rude words based on your search.
These examples may contain colloquial words based on your search.

Translation of "it's pathetic" in Dutch

het is zielig
het zielig is
het is triest
Dit slaat nergens
Het is meelijwekkend
t Is ziekelijk
Het is pathetisch
OK, it's pathetic but it shows their intimacy...
Inderdaad, het is zielig, maar het bewijst hun intieme band.
I see the truth, and it's pathetic.
Ik zie de waarheid en het is zielig.
Look, I know it's pathetic.
Ik weet dat het zielig is.
No, I think it's pathetic.
Nee, Ik denk dat het zielig is.
I came to tell you it's pathetic.
Ik kwam je zeggen dat het zielig is.
I tell you, it's pathetic to see a grown man so tied to his ma's apron strings.
Ik zeg je, het is zielig een volwassen man zo onder de plak van zijn moeder te zien.
I mean... it's pathetic, right?
Ik denk... het is zielig, hè?
Come on, it's pathetic!
Kom op, het is zielig.
Now, look, this is embarrassing, it's pathetic, it's pitiful, watching a grown man cry.
Kijk nou's, dit is gênant, Het is zielig, het is erbarmelijk, een volwassen man zien huilen.
You need to get a grip, you're obsessed, it's pathetic!
Je moet jezelf herpakken, je bent obsessief, het is zielig.
I mean, it's pathetic, really, isn't it?
Ik bedoel, het is zielig... Echt, nietwaar?
I know, I know that it's pathetic, but it's the truth.
Ik weet dat het zielig is, maar het is de waarheid.
It's pathetic picking out a tree by yourself.
Het is zielig om alleen een kerstboom uit te zoeken.
It's pathetic enough that you went to all this trouble to meet a movie star.
Het is zielig dat je alle moeite gedaan hebt om een filmster te ontmoeten.
It's pathetic, but I love it.
Het is zielig, maar ik hou ervan.
It's pathetic, a grown man sneaking around in the dark.
Het is zielig, een volwassen man die rondsluipt in het donker.
It's pathetic, but it is like that.
Ik weet het is zielig, maar het is nu eenmaal zo.
It's pathetic, it really is.
Het is zielig, het is echt.
It's pathetic, isn't it?
Het is zielig, vind je niet?
It's pathetic and bad and disgusting and weird and lazy.
Het is zielig en slecht en walgelijk en vreemd en lui.
No results found for this meaning.

Results: 116. Exact: 116. Elapsed time: 165 ms.

Word index: 1-300, 301-600, 601-900, More

Expression index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Phrase index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Developed by Prompsit Language Engineering for Softissimo