Register Help
en ···
Translation Context Conjugation Synonyms
Join Reverso
Advertising
Advertising
Advertising
These examples may contain rude words based on your search.
These examples may contain colloquial words based on your search.

Translation of "just lay off" in Dutch

rust laat
maar met rust
Houd alsjeblieft op
rust laten
All I ask you, commissioner, is you just lay off me for tonight.
Ik wil alleen maar dat u me vanavond met rust laat.
Okay, just lay off me.
Laat me maar met rust.
Just lay off him.
Laat hem maar met rust.
(Man) Just lay off, will you?
(Man) Just lay off, will you?
Grace, man, just lay off.
Grace, man, stop ermee.
Ruby, will you just lay off.
Ruby, wil je eens ophouden.
Look, Savannah, just lay off.
I can't help it if I'm popular, so just lay off.
Ik kan er ook niets aan doen dat ik zo begeerd ben, dus vergeet het maar.
All right, chester, just lay off.
Oké, Chester, kalm aan.
Well then, you just lay off me and my friends.
Laat mij en m'n vrienden dan met rust.
Sam... so can you just lay off. please? come on. catch up to them.
Dus kan je alsjeblieft even rustig doen? Kom op, haal ze in.
I can't help it if I'm popular, so just lay off.
Ik kan het niet helpen dat ik zo populair ben, dus laat me met rust.
And I wish you'd just lay off of Bebe.
En ik wil dat je Bebe met rust laat.
You know, for, like, health-wise, just lay off.
Voor m'n gezondheid wilde ik er even van afblijven.
Well, look, just lay off the snacks and with the extra workouts, the weight should come right off.
Luister, blijf gewoon van de snoep af en... met de extra trainingen gaat dat gewicht er wel af.
So just lay off her, okay?
Dus laat ze gewoon met rust, oké?
So, Dad, please just lay off, okay?
Dus, papa, hou er alsjeblief mee op, oké?
Will you just lay off her?
Wil je haar met rust laten?
Can we please just lay off Mom for a change?
Kunnen we haar alsjeblieft eens erbuiten laten?
No results found for this meaning.

Results: 57. Exact: 57. Elapsed time: 110 ms.

Word index: 1-300, 301-600, 601-900, More

Expression index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Phrase index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Developed by Prompsit Language Engineering for Softissimo