Register Help
en ···
Translation Context Conjugation Synonyms
Join Reverso
Advertising
Advertising
Advertising
These examples may contain rude words based on your search.
These examples may contain colloquial words based on your search.

Translation of "just leaves" in Dutch

blijven alleen
alleen nog
blijft over
blijft er alleen
gewoon weg
overblijven
So that just leaves Ignacio Gomez and Shane Fitzhugh.
Dus blijven alleen Ignacio Gomez en Shane Fitzhugh over.
So this just leaves you and the CIA.
Dus blijven alleen jij en de CIA over.
So that just leaves Clayburn and Price?
Nu alleen nog Clayburn en Price?
So that just leaves you and me to organize.
Dus nu alleen nog jij en ik...
Well, if AM didn't kill Owens, that just leaves CB and DC.
Als AM Owens niet vermoord heeft, blijven alleen CB en DC over.
Guess that just leaves your boyfriend.
Dan blijft er alleen nog je vriendje over.
That just leaves the federal automatic weapons charges.
Dan blijft alleen de aanklacht van de automatische wapens over.
That just leaves you and me, Kahn.
Dan blijven jij en ik over, Kahn.
Okay, and that just leaves my evil half brother...
Okee, en nu mis ik alleen nog mijn duivelse halfbroer...
That just leaves you and me, Camille.
Dan blijft alleen jij en ik, Camille.
So that just leaves her seat open.
Dus alleen haar plaats blijft onbezet.
That just leaves the puncture weapon unidentified.
Dan moeten we alleen nog het steekwapen identificeren.
So that just leaves two unanswered questions.
Dus blijven er twee vragen onbeantwoord...
So that just leaves us with suicide or murder.
Dus dan blijft er zelfmoord of moord.
Which just leaves us with the "why".
Wat ons laat met het "waarom".
Well, that just leaves the bars, hospitals and jails.
Dan blijven de bars, ziekenhuizen en gevangenissen over.
Who just leaves a house behind?
Wie laat er nu zijn huis gewoon achter?
Well, he mostly just leaves me alone.
Voornamelijk laat hij me met rust.
I guess that just leaves you and me.
Dus blijven jij en ik over.
So that just leaves Dwight and Jim.
Dan blijven Dwight en Jim over.
No results found for this meaning.

Results: 236. Exact: 236. Elapsed time: 154 ms.

Word index: 1-300, 301-600, 601-900, More

Expression index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Phrase index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Developed by Prompsit Language Engineering for Softissimo