Register Help
en ···
Translation Context Conjugation Synonyms
Join Reverso
Advertising
Advertising
Advertising
These examples may contain rude words based on your search.
These examples may contain colloquial words based on your search.

Translation of "just left" in Dutch

net weg net vertrokken liet gewoon weggegaan net uit gewoon achtergelaten net wegging net weggegaan
kom net van
lieten
net verlaten
verliet net
gewoon vertrokken
kom net bij
achterlaten

Suggestions

He just left for another client.
Die is net weg voor een andere klant.
The children are asleep and Mrs. Charlton just left.
De kinderen slapen en Mrs Charlton is net weg.
They just left the last train.
Ze zijn net vertrokken met de laatste trein.
He's just left in a taxi.
Hij is net vertrokken in een taxi.
You just left me there with chopsticks to die.
Je liet me achter met stokjes.
And then I just left you.
En toen liet ik je zitten.
Mitch, the jury only just left.
Mitch, de jury is net vertrokken.
Jack, one of my young clients has just left.
Een jonge cliënt van mij is net weg.
She just left with my boss.
Ze is net weg met mijn baas.
The waitress just left to bring her son home.
De serveerster is net weg om haar zoon naar huis te brengen.
Her husband just left her with a newborn.
Haar echtgenoot liet haar met een pasgeborene in de steek.
Blighty convoy just left, Matron.
Blighty konvooi is net vertrokken, Hoofdzuster.
Forget it, she just left.
Laat maar, ze gaat net weg.
The train just left Central Station.
De trein is net weg van Centraal Station.
It's like Goldilocks just left.
Het lijkt erop dat Goudlokje net is vertrokken.
Grey Goose martini from the gentleman who just left.
Een Grey Gooose Martini, op kosten van de meneer die zojuist wegging.
School receptionist says Collier just left.
School receptionist zegt dat Collier net weg is gegaan.
A young redwing just left the nest.
Een jonge koperwiek die net het nest verlaten heeft.
They just left for the airport.
Ja, ze zijn net naar de luchthaven.
Jamal's room-mate just left the building.
De kamergenoot van Jamal heeft net het gebouw verlaten.
No results found for this meaning.

Results: 2431. Exact: 2431. Elapsed time: 500 ms.

Word index: 1-300, 301-600, 601-900, More

Expression index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Phrase index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Developed by Prompsit Language Engineering for Softissimo