Register Help
en ···
Translation Context Conjugation Synonyms
Join Reverso
Advertising
Advertising
Advertising
These examples may contain rude words based on your search.
These examples may contain colloquial words based on your search.

Translation of "kick-off" in Dutch

aftrap
kick-off
kick
openingswedstrijd
startschot
start
startvergadering
wereldbekeropening

Suggestions

kick off 231
It's an early kick-off, innit?
Het is een vroege aftrap, of niet?
Ready for kick-off - 10 EU countries have qualified
Klaar voor de aftrap: 10 EU-landen hebben zich gekwalificeerd
The kick-off meeting of this project took place at the end of February 2010.
De kick-off van dit project heeft in februari 2010 plaatsgevonden.
The programme's official kick-off took place on 25 January at KWR.
Op 25 januari ging het onderzoeksprogramma officieel van start met een kick-off bij KWR.
After the kick-off the team is divided into sub-teams.
Na de kick-off wordt het team in subteams opgesplitst.
At INTERMAT we organise the kick-off of the 'EUROPOWER Creativity Contest'.
Op INTERMAT geven wij de kick-off van het 'EUROPOWER Creativity Contest'.
As a kick-off this exhibition is to serve.
Als kick-off van deze tentoonstelling is bedoeld.
This phase begins with a kick-off attended by all stakeholders.
Die fase start met een kick-off waar alle betrokkenen bij aanwezig zijn.
We're all set for kick-off and...
We zijn klaar voor de kick-off en
What time's our kick-off Saturday, Jimmy?
Hoe laat is de aftrap zaterdag, Jimmy?
The kick-off of the collaboration with Classic Remise Düsseldorf will take place during the renowned Techno Classica in Essen from 6 to 10 April 2016.
De aftrap van de samenwerking met de Classic Remise Düsseldorf zal overigens plaatsvinden tijdens de welbekende Techno Classica in Essen van 6 tot en met 10 april 2016.
The kick-off of the festival is traditionally the State of the Union speech delivered by an opinion-maker.
De aftrap van het festival gebeurt traditiegetrouw met de State of the Union, uitgesproken door een opiniemaker.
The trial is expected to kick-off in September when the tracking devices will be fitted to 1,000 cars, predominantly in metropolitan Melbourne.
De proef wordt verwacht voor de kick-off in September, wanneer de tracking-apparaten worden voorzien van 1.000 auto's , voornamelijk in de metropool Melbourne.
He's the druid umpire, he signals the kick-off and then they start the game.
Dat is de arbiterdruïde, hij geeft het signaal voor de aftrap en dan begint het spel.
Teachers Koen Meirlaen and Mariacira Veneruso give the kick-off of the Sun Shadows project in Antarctica. Follow their example and collect with your students measurements of the shadow of a 1m long stick.
Leerkrachten Koen Meirlaen en Mariacira Veneruso geven in Antarctica de aftrap van het Sun Shadows project. Volg hun voorbeeld en verzamel met uw leerlingen mee gegevens van de schaduw van de zon.
The kick-off of the redevelopment of the Chubb-location Amsterdam took place yesterday, Wednesday, April 6th. Around 50 to 60 local residents and stakeholders came together during a public meeting. The...
Op woensdagavond 6 april vond de aftrap voor de herontwikkeling van de Chubb-locatie plaats. Ongeveer vijftig tot zestig omwonenden en betrokkenen kwamen samen tijdens een inloopbijeenkomst in het gebouw van...
The first symposium and kick-off of the research project was held on 29 October 2013 with speakers: René Bijlmakers (strategic advisor Province of Limburg), Arjan Widlak (director Kafkabrigade), Chris Sigaloff (director Kennisland).
Een eerste symposium en tevens de kick-off van het onderzoekstraject werd gehouden op 29 oktober 2013 in de Van Eyck met de sprekers: René Bijlmakers (strategisch adviseur Provincie Limburg), Arjan Widlak (directeur Kafkabrigade) en Chris Sigaloff (directeur Kennisland).
However, this year was different, with Prof. Huib Pols announcing the kick-off of the Students for Students project.
Daar kwam dit jaar verandering in, toen professor Huib Pols de aftrap van het project Students for Students aankondigde.
'The kick-off was an inspiring exchange of the practical experience of the drinking water companies and the theoretical approach of the universities.
'De kick-off was een inspirerende uitwisseling van praktische ervaring van de drinkwaterbedrijven en de theoretische benadering van de universiteiten.
All preparations towards the kick-off ran very smoothly, even when some things needed to be changed a couple of times.
Alle voorbereidingen voor de kick-off liepen zeer vlot, ookal moesten soms dingen meerdere malen gewijzigd worden. YBT is synoniem aan flexibilieit
No results found for this meaning.

Results: 170. Exact: 170. Elapsed time: 122 ms.

kick off 231

Word index: 1-300, 301-600, 601-900, More

Expression index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Phrase index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Developed by Prompsit Language Engineering for Softissimo