Register Help
en ···
Translation Context Conjugation Synonyms
Join Reverso
Advertising
Advertising
Advertising
These examples may contain rude words based on your search.
These examples may contain colloquial words based on your search.

Translation of "king's landing" in Dutch

Which makes it unique as King's Landing murders go.
En dat maakt het uniek voor een moord op Koningslanding.
Came here to King's Landing at my invitation.
Hij kwam naar Koningslanding op mijn uitnodiging.
If she lays siege to King's Landing, prices will triple.
Als ze King's Landing belegeren, zullen de prijzen verdrievoudigen.
A raven from King's Landing, Your Grace.
Een raaf van King's Landing, Hoogheid.
I sent letters to Varys, the spymaster of King's Landing.
Ik stuur brieven naar Varys, de spionnenmeester van Koningslanding.
Go back to your masters in King's Landing.
Ga terug naar je meesters in Koningslanding.
Petyr had three crates brought all the way from King's Landing.
Petyr heeft drie kratten uit Koningslanding laten brengen.
The best shipwrights in King's Landing have been working on it for months.
De beste scheepsbouwers in Koningslanding hebben er maanden lang aan gewerkt.
She commanded me to bring Jaime Lannister back to King's Landing.
Ze beval me Jaime Lannister naar Koningslanding te brengen.
I had no friends in King's Landing... except one.
Ik had geen vrienden in Koningslanding... behalve één.
Jaime told me about the day King's Landing fell.
Jaime heeft verteld hoe Koningslanding viel.
She told me never to trust anyone in King's Landing.
Ze zei dat ik nooit iemand in Koningslanding moest vertrouwen.
All the dogs in King's Landing howled through the night.
Alle honden in King's Landing huilden de hele nacht door.
I will not attack King's Landing.
Ik zal King's Landing niet aanvallen.
We will not attack King's Landing.
We zullen King's Landing niet aanvallen.
I heard you were leaving King's Landing.
Ik hoorde dat u Koningslanding verlaat.
She wanted me to leave King's Landing.
Ze wilde dat ik uit Koningslanding vertrok.
But we're not fighting to make you queen of King's Landing.
Maar we vechten niet om jou koningin te maken van Koningslanding.
Petyr had three crates brought all the way from King's Landing.
Petyr heeft drie kratten laten brengen helemaal vanuit Koningslanding.
I commanded the City Watch of King's Landing.
Ik voerde het bevel over de Stadswacht in Koningslanding.
No results found for this meaning.

Results: 237. Exact: 237. Elapsed time: 86 ms.

Word index: 1-300, 301-600, 601-900, More

Expression index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Phrase index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Developed by Prompsit Language Engineering for Softissimo