Register Help
en ···
Translation Context Conjugation Synonyms
Join Reverso
Advertising
Advertising
Advertising
These examples may contain rude words based on your search.
These examples may contain colloquial words based on your search.

Translation of "kneel before" in Dutch

knielen voor
kniel neer voor
neerknielen voor
Bring them to kneel before the new King so he may administered his justice.
Laat hen knielen voor de nieuwe koning, zodat hij zijn rechtvaardigheid kan uitspreken.
And all humankind will kneel before Zod.
En de mensheid zal knielen voor Zod.
Command them to kneel before Pharaoh.
Beveel hen te knielen voor de Farao.
Yet still, pagans come here and kneel before them.
Maar ondanks dat, komen de heidenen en knielen voor hen.
Snow White... shall kneel before me.
Sneeuwwitje. Zal knielen voor mij.
Now you will kneel before the king.
Nu zal je knielen voor de koning.
The bride will then kneel before her husband in respect.
De bruid zal dan uit respect knielen voor haar man.
We kneel before you with the gift of flesh.
We knielen voor u met de gave van het vlees.
Look, sire, how they kneel before the royal son.
Kijk, Sire, hoe ze knielen voor uw koningskind.
No. You raised me to kneel before yours.
Nee, je hebt me opgevoed om te knielen voor die van jou.
Heavenly Father, we kneel before you and ask you to put healing hands around your child.
Hemelse Vader, wij knielen voor U en vragen U om Uw kind te genezen.
Borgia, shouldn't you kneel before His Majesty?
Zou je niet knielen voor de majesteit?
With those guys out, the entire Physics Bowl will kneel before Zod.
Zonder die gasten, zal iedereen knielen voor Zod.
We had almost lost hope of having you kneel before us.
We hadden bijna de hoop opgegeven dat je zou knielen voor ons.
Every human, including the woman you love, will kneel before Zod!
Ieder mens, en de vrouw waarvan je houdt, zal knielen voor Zod!
Holy people, that on earth do dwell, sing to the Cheerful voice, lifts up with him his graceful sound, come kneel before him...
Holy mensen, dat op aarde doen wonen, zingen voor de vrolijke stem, liften met hem zijn sierlijke geluid, komen knielen voor hem...
all: book of shadows, we kneel before you.
Boek der Schaduwen, wij knielen voor u.
And when hunger and despair are the only tastes upon his lips, Spartacus shall kneel before Rome... for the final time.
En wanneer honger en wanhoop de enige smaak zijn op zijn lippen, zal Spartacus knielen voor Rome voor de laatste keer.
And when hunger and despair are the only taste upon his lips, Spartacus shall kneel before Rome for the final time.
Als hij alleen nog honger en wanhoop proeft, zal Spartacus voor de laatste keer knielen voor Rome.
People of Wadiya, I come before you today to tell you that the world shall kneel before our great nation.
Mensen van Wadiya... vandaag sta ik voor u, om u te vertellen... dat de wereld zal knielen voor onze grote natie.
No results found for this meaning.

Results: 143. Exact: 143. Elapsed time: 94 ms.

Word index: 1-300, 301-600, 601-900, More

Expression index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Phrase index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Developed by Prompsit Language Engineering for Softissimo