Register Help
en ···
Translation Context Conjugation Synonyms
Join Reverso
Advertising
Advertising
Advertising
These examples may contain rude words based on your search.
These examples may contain colloquial words based on your search.

Translation of "leaf blower" in Dutch

The leaf blower broke, so I had to hand-dry my mother-in-law.
De bladblazer was stuk dus ik moest mijn schoonmoeder zelf droogmaken.
It was just an accident with the leaf blower.
Ik had een ongelukje met de bladblazer.
I brought you a little chocolate leaf blower.
Ik heb een chocolade bladblazer meegenomen.
I've always found Sousa the musical equivalent of a leaf blower.
Ik vond de Sousa altijd al het muzikale equivalent van een bladblazer.
It was huge, like a sawed-off leaf blower.
Het was enorm, net als een afgezaagde bladblazer.
No, interestingly, her leaf blower picked up.
Nee, vreemd genoeg nam haar bladblazer op.
But instead of a bellows, I had a leaf blower.
Maar in plaats van een blaasbalg had ik een bladblazer.
If they're in this block and not carrying a leaf blower...
Als ze in deze buurt zijn en geen bladblazer dragen...
You're taking my chocolate leaf blower?
Je neemt mijn chocolade bladblazer mee!
Think he wants his leaf blower back?
Denk je dat hij wil dat zijn bladblazer terug?
I bought a leaf blower at a yard sale.
Ik heb een bladblazer gekocht van een vrijmarkt.
It is also safe to use a leaf blower on artificial turf lawn.
Het is ook veilig om te gebruiken van een bladblazer op kunstgras gazon.
Debris like leaves and twigs can be easily removed with a leaf blower or by hand.
Puin zoals bladeren en twijgen kunnen gemakkelijk verwijderd worden met een bladblazer of met de hand.
These artificial turfs can be easily cleaned using a leaf blower and will remain fresh and soft even after many years.
Deze kunstmatige turfs gemakkelijk kunnen worden gereinigd met behulp van een bladblazer en blijft fris en zacht zelfs na vele jaren.
Every time I do a sound encoding it seems like every leaf blower and chainsaw in the neighborhood starts up. So too is it with channeling.
Iedere keer als ik een sound encoding doe lijkt het alsof elke bladblazer en kettingzaag in de buurt aangaat. Zo is het ook met Channelen.
You see a ratty truck with a leaf blower in the back, - and you just assume.
Je ziet een gammele truck met een bladblazer, je denkt...
The kid at the theater, the one who got shot, he didn't have a gun, he had a leaf blower.
Dat joch in de bioscoop die schoot, had geen wapen maar een bladblazer.
You need to go to the garage and turn on the leaf blower.
Ga naar de garage en zet de bladblazer aan.
But would a "good friend" not return a leaf blower for four months during the leafy season?
Maar zou een "goede vriend" niet een bladblazer terug voor vier maanden in de lommerrijke seizoen?
Also there is an option to purchase the garden furniture, garden equipment and riding mower, water pump, motor strimmer, leaf blower, etc. for a decent price.
Ook is er de mogelijkheid om tuinmeubilair, tuingereedschappen en zitmaaimachine, waterpomp, motorstrimmer, bladblazer etc. voor een schappelijke prijs over te nemen.
No results found for this meaning.

Results: 50. Exact: 50. Elapsed time: 64 ms.

Word index: 1-300, 301-600, 601-900, More

Expression index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Phrase index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Developed by Prompsit Language Engineering for Softissimo