Register Help
en ···
Translation Context Conjugation Synonyms
Join Reverso
Advertising
Advertising
Advertising
These examples may contain rude words based on your search.
These examples may contain colloquial words based on your search.

Translation of "leather jacket" in Dutch

leren jas leren jack leren jasje
lederen jas
lederen jasje
leren vest
You haven't mentioned my leather jacket.
Zeg, je hebt nog niks gezegd van mijn leren jas.
Right. Python's poisoning Grace with vials attached to her leather jacket.
Python vergiftigd Grace met flesjes aan haar leren jas.
Your favorite leather jacket, Dad's.
Je favoriete leren jack, van pa.
So, 96 bucks for your leather jacket.
Dus, 96 dollar voor je leren jack.
Did a long stint in the Mississippi state pen for stealing a leather jacket.
Hij heeft een lange tijd in de Mississippi staatsgevangenis gezeten... voor het stelen van een leren jasje.
I gave your little brother a beautiful leather jacket.
Ik heb je broertje een leren jasje gegeven.
All this time, I... I never imagined you wearing a leather jacket.
Voor al deze tijd... had ik nooit gedacht dat je een leren jas zou dragen.
That's a nice leather jacket.
Dat is een mooie leren jas.
And you look great in that leather jacket.
En mysterieus en je lijkt groot in die leren jas.
The charge was delivered through her leather jacket.
De lading is door haar leren jas gegaan.
Look, leather jacket, Popeye.
Kijk, leren jas, Popeye.
Jeans, boots, leather jacket.
Jeans, laarzen, leren jas.
You just got three hits on your leather jacket.
Je heb reeds drie hits op uw leren jas.
About 100 degrees, and you got a leather jacket on.
Bijna 40 graden, en jij hebt een leren jas aan.
My leather jacket is for you.
Mijn leren jas is voor jou.
Wesley Connors is the man in the brown leather jacket.
Wesley Connors is de man in het bruine leren jasje.
You bought a motorcycle and a ridiculous leather jacket.
Jij hebt een motor gekocht en zo'n belachelijke leren jas.
With that leather jacket he looked like Johnny Haliday.
Met dat leren jasje leek hij op Johnny Haliday.
Hoodie, wife-beater, leather jacket.
Capuchontrui, hemd, leren jas.
She came with go-go boots and a leather jacket.
Ze had gogo-laarzen en een leren jas.
No results found for this meaning.

Results: 192. Exact: 192. Elapsed time: 85 ms.

Word index: 1-300, 301-600, 601-900, More

Expression index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Phrase index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Developed by Prompsit Language Engineering for Softissimo