Register Help
en ···
Translation Context Conjugation Synonyms
Join Reverso
Advertising
Advertising
Advertising
These examples may contain rude words based on your search.
These examples may contain colloquial words based on your search.

Translation of "leave it out" in Dutch

laat nou
laat het uit
laat het gaan
weggelaten
Laat het zo
wel buiten
het eruit
laten liggen
OMAR: Bug, leave it out.
Bug, leave it out.
I'll leave it out of my final report.
Ik laat het buiten mijn eindrapport.
Look, leave it out, mate.
Kijk, vertel niets meer, maat.
You could leave it out, get him talking.
Je kunt het neerleggen en hem laten praten.
Don't leave it out in the rain again.
Niet meer in de regen laten staan.
I can't believe they just leave it out here like this.
De kist is open, ik kan niet geloven dat ze'm zo laten...
I'll leave it out here.
Maybe you shouldn't leave it out front. Okay.
Misschien moet je hem niet aan de voorkant buiten laten liggen.
Whatever it was, we're guessing you couldn't just leave it out in the world.
Wat het ook was, wij denken dat u het daar niet wilde laten liggen.
Well, they wouldn't want to leave it out there too long.
Ze willen het vast niet te lang laten liggen.
I don't want to leave it out there.
De wagen kan daar niet blijven.
Now that could mean put it in the garage, leave it out for the garbageman.
We kunnen hem in de garage leggen, bij het grof vuil...
Since it is optional in the original recipe, you can leave it out.
Je kunt het gewoon weglaten, aangezien de toevoeging ervan in het recept facultatief is.
Although the Gran Florida is less accessible than the other 5 star hotels on this page we could not leave it out from our selection.
Ondanks dat de Gran Florida minder toegankelijk is dan de andere 5-sterrenhotels op deze pagina, kunnen we hem niet uit onze selectie weglaten.
But if it only scores an own goal, it would be better to leave it out.
Ook met de eis aan het einde zou ik geen probleem hebben.
I tried to leave it out of the story I told you.
Ik probeerde het al weg te laten in het eerste verhaal wat ik jou heb verteld.
But leave it out till we've got today out the way.
Maar wacht daar alsjeblieft mee tot na vandaag.
It was smart to leave it out here.
Slim om hem hier achter te laten.
I didn't want to leave it out in the car in this neighborhood.
Ik durfde hem niet in de auto te laten liggen.
No results found for this meaning.

Results: 126. Exact: 126. Elapsed time: 254 ms.

Word index: 1-300, 301-600, 601-900, More

Expression index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Phrase index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Developed by Prompsit Language Engineering for Softissimo