Register Help
en ···
Translation Context Conjugation Synonyms
Join Reverso
Advertising
Advertising
Advertising
See also: to lend a hand
These examples may contain rude words based on your search.
These examples may contain colloquial words based on your search.

Translation of "lend a hand" in Dutch

een handje helpen
help een handje
help even
meehelpen
een hand uitsteken
help eens mee
geen handje

Suggestions

81
Sydney heron hereto lend a hand.
Sidney Heron komt een handje helpen.
Why shouldn't I lend a hand.
Waarom zou ik niet een handje helpen.
Just lend a hand where it's needed.
Help een handje waar het nodig is.
I'll stop by and lend a hand.
Ik kom langs en help een handje.
Be a sport and lend a hand here, would you?
Wees eens aardig en help even mee, wil je?
If it's to bring him in, I'll lend a hand.
Als je hem wilt doden dan zal ik je een handje helpen.
Just to prove him wrong, maybe you can lend a hand here.
Om zijn ongelijk aan te tonen, kun je misschien een handje helpen.
Anyway, I figured I'd lend a hand.
Ik ga ze een handje helpen.
When the time is right, I'm sure Sean will lend a hand.
Als de tijd daar is, zal Sean me een handje helpen.
The rest of you can lend a hand to keep our city from falling apart.
De rest van jullie kan een handje helpen, zodat de stad niet in puin verandert.
In the unique Mediterranean nature garden of the resort guests can lend a hand during the harvesting of pine cones or olives.
In de unieke mediterrane natuurtuin van het resorts kunnen gasten zelf een handje helpen bij het oogsten van de dennenappels of olijven.
Anyway, I figured I'd lend a hand.
Ik dacht, ik ga een handje helpen.
Senator Sachs and staff lend a hand in hurricane relief.
'Senator Sachs en staf verlenen hulp... aan de slachtoffers van de orkaan'.
I'm sure we can lend a hand.
Ik weet dat we een handje kunnen helpen.
Even the smaller, young spiders lend a hand.
Zelfs de kleinere, jonge spinnen helpen een handje mee.
Colonel wants everyone to grab a rifle and lend a hand.
Kolonel wil dat iedereen een wapen pakt en een handje helpt.
Also pupils from the "Augustinus College" lend a hand in the realization.
Ook scholieren van het Augustinus College dragen bij aan de totstandkoming.
I can always lend a hand to a Ewing.
Een Ewing wil ik altijd wel helpen.
Starfleet have requested that we lend a hand.
Men wil dat wij helpen bij 't onderzoek.
Anyway, I figured I'd lend a hand.
Anyway, ik stelde me voor dat ik een hand zou lenen.
No results found for this meaning.

Results: 144. Exact: 144. Elapsed time: 334 ms.

Word index: 1-300, 301-600, 601-900, More

Expression index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Phrase index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Developed by Prompsit Language Engineering for Softissimo