Register Help
en ···
Translation Context Conjugation Synonyms
Join Reverso
Advertising
Advertising
Advertising
These examples may contain rude words based on your search.
These examples may contain colloquial words based on your search.

Translation of "media landscape" in Dutch

They fit in perfectly into the current media landscape.
Ze passen prima in het huidige medialandschap.
The entertainment industries of the new economies will have a strong influence on our media landscape.
De media-industrie van de nieuwe economieën zal een sterke stempel drukken op ons medialandschap.
The fragmented media landscape creates a space for telling news stories from different angles.
Het fragmenterende medialandschap biedt ruimte om nieuwsverhalen vanuit verschillende invalshoeken te vertellen.
This group will assist the Commission in outlining new steps for the media landscape.
Deze groep zal de Commissie bijstaan bij het uittekenen van nieuwe stappen met betrekking tot het medialandschap.
The emergence of new media has brought more dynamism and diversity into the media landscape.
De opkomst van nieuwe media heeft gezorgd voor meer dynamiek en diversiteit in het medialandschap.
In today's media landscape, information is abundant.
In het huidige medialandschap is er een overvloed aan informatie.
The media landscape is currently in a period of upheaval.
Het medialandschap staat momenteel op zijn kop.
It's a trend that has been unfurling for some time in the media landscape.
Het is een trend die al langer gaande is in het medialandschap.
SYLT1 TV ensures orderly waves in the media landscape
SYLT1 TV gegarandeerd ordelijk golven in het medialandschap
As trust-builders and storytellers, we advise organizations on building, promoting and protecting their reputation in the constantly changing media landscape.
Als vertrouwensbouwers en storytellers adviseren wij organisaties over het bouwen, promoten en beschermen van hun reputatie in het continu veranderende medialandschap.
How do political and social movements campaign in this post-modern media landscape?
Hoe voeren politieke en maatschappelijke bewegingen campagne in dit postmoderne medialandschap?
And they are also part of the abundant media landscape we're getting now.
Die zijn ook deel van het overvloedige medialandschap dat we vandaag kennen.
That is a huge change in the media landscape we're used to.
Dat is een enorme verandering... in het medialandschap dat we kennen.
The dual system of broadcasting is an answer to Europe's media landscape which must be safeguarded on all platforms.
Het duale omroepsysteem is een antwoord op het medialandschap van Europa, dat op alle platforms moet worden beschermd.
The new media landscape is continually evolving, new devices and platforms have shifted the way that people engage with content.
Het nieuwe medialandschap verandert voortdurend; nieuwe apparaten en platforms hebben ervoor gezorgd dat mensen op een nieuwe manier omgaan met content.
(NL/2683565270) Just recently emerged from the roaring North Sea, provides a new television channels already even for neat waves in the media landscape: SYLT1. Founder Captain Axel Link and his motley crew controls professional with unerring instinct the course of the ship.
(NL/2683565270) Onlangs kwam uit de bruisende Noordzee, voorziet in een nieuwe tv-kanalen al zelfs voor nette golven in het medialandschap: SYLT1. Captain oprichter Axel Link en zijn zootje ongeregeld controleert professional met feilloze instinct de loop van het schip.
We are a young, fast growing company with a strong vision and aim to change and impact the European media landscape.
We zijn een jonge, snelgroeiende organisatie met een sterke visie en we zijn van plan het Europese medialandschap te veranderen.
However, the new media landscape in the knowledge and information society does not reduce the need for public service - on the contrary.
Maar de behoefte aan openbare dienstverlening neemt ten gevolge van het nieuwe medialandschap in de kennis- en informatiemaatschappij niet af - integendeel.
It is the perfect initiative for exploring the media landscape in the European Union in an objective way.
Het is een prima initiatief om het medialandschap in de Europese Unie op een objectieve manier door te lichten.
We will take you at your word that you will ensure the media landscape in the European Union is even more regulated.
Wij zullen u op uw woord geloven dat u ervoor zult zorgen dat het medialandschap in de Europese Unie nog beter gereguleerd wordt.
No results found for this meaning.

Results: 77. Exact: 77. Elapsed time: 121 ms.

Word index: 1-300, 301-600, 601-900, More

Expression index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Phrase index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Developed by Prompsit Language Engineering for Softissimo