Register Help
en ···
Translation Context Conjugation Synonyms
Join Reverso
Advertising
Advertising
Advertising
These examples may contain rude words based on your search.
These examples may contain colloquial words based on your search.

Translation of "mr van" in Dutch

heer Van mijnheer Van collega Van
meneer van
Mr van
Max van

Suggestions

193
176
116
69
64
61
58
Ladies and gentlemen, Mr van den Broek had the opportunity today to speak on these matters.
Mevrouw de Voorzitter, geachte afgevaardigden, mijn collega, de heer Van der Broek heeft vanmiddag reeds gesproken over de onderhavige vraagstukken.
Mr van den Broek was very clear about this.
De heer Van den Broek is daar bijzonder duidelijk over geweest.
Mr van Nistelrooij said we are writing communications history here this evening.
Mijnheer van Nistelrooij zei dat we hier vanavond geschiedenis schrijven voor de communicatiesector.
Mr Van Mierlo mentioned the anti-discrimination clause.
Mijnheer van Mierlo heeft over de anti-discriminatieclausule gesproken.
Perhaps the report could be passed on to Mr van den Broek.
Misschien kan dit bericht doorgegeven worden aan collega Van den Broek.
Mr van den Broek accepted an invitation to Slovakia and so he has had to leave now.
Collega Van den Broek is de verplichting aangegaan een reis naar Slowakije te maken.
Mr Van Buitenen should now be reinstated.
Dit betekent dat de heer Van Buitenen in zijn ambt hersteld moet worden.
Mr Van den Bos has also pointed this out.
De heer Van den Bos heeft daar ook op gewezen.
Mr President, Mr van den Bos' excellent report has puzzled me on two points.
Mijnheer de Voorzitter, het uitstekende verslag van de heer Van den Bos heeft op twee punten vragen bij me opgeroepen.
Therefore, I agree with Mr van den Bos that those two situations are difficult to reconcile.
Daarom ben ik het met de heer Van den Bos eens dat die twee situaties niet goed met elkaar te rijmen zijn.
Mr van den Berg also made a very interesting point.
De heer van den Berg sloeg eveneens de spijker op de kop.
This should save Mr Van Cauwenberghe the effort of issuing another blatantly untruthful statement.
Dat zal de heer Van Cauwenberghe ervan weerhouden om nog eens een verklaring af te geven die bol staat van de leugens.
Mr Van Buitenen must be reinstated without delay.
De heer Van Buitenen moet snel weer terugkeren op zijn positie.
I should like to thank Mr van Mierlo for his philosophical and constructive speech.
Ik dank de heer Van Mierlo voor zijn filosofisch constructieve bijdrage.
I hope that this answer has reassured Mr van der Waal.
Ik denk dat ik daarmee de zorg van de heer Van der Waal, hoop ik althans, enigszins heb kunnen wegnemen.
I would like an answer from Mr Van den Broek.
Daar zou ik graag een antwoord van de heer Van den Broek op willen hebben.
Mrs McNally and Mr van den Berg talked about fundamental working standards.
Mevrouw McNally en de heer Van den Berg hadden het over fundamentele arbeidsnormen.
Mr van den Bos has the floor.
Het woord is aan de heer Van den Bos.
Mr van Nistelrooij pointed out a much better way of doing it, through open coordination.
De heer van Nistelrooij heeft erop gewezen dat er een veel betere manier is, namelijk die van open coördinatie.
Mr President, I think that Mr Van den Broek answered that question very clearly.
Mijnheer de Voorzitter, ik geloof dat de heer Van den Broek in zijn betoog een duidelijk antwoord heeft gegeven op deze vraag.
No results found for this meaning.

Results: 547. Exact: 547. Elapsed time: 143 ms.

Word index: 1-300, 301-600, 601-900, More

Expression index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Phrase index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Developed by Prompsit Language Engineering for Softissimo