Register Help
en ···
Translation Context Conjugation Synonyms
Join Reverso
Advertising
Advertising
Advertising
These examples may contain rude words based on your search.
These examples may contain colloquial words based on your search.

Translation of "never leaves" in Dutch

verlaat nooit
nooit verlaat
laat nooit
nooit uit
komt nooit
nooit weggaat
blijft altijd
gaat nooit weg
nooit verlaten
altijd bij
nooit zal verlaten
niet verlaat
Hij wijkt niet
nooit meer weggaat
The user never leaves your homepage when making a reservation.
De gebruiker verlaat nooit uw startpagina bij het maken van een reservering.
A good co-pilot never leaves his post.
Een goede copiloot verlaat nooit z'n post.
It is a feeling that never leaves you.
Het is een gevoel dat je nooit verlaat.
He's too fast... never leaves a trace.
Hij is te snel en laat nooit een spoor achter.
And a mother never leaves her child behind.
En een moeder laat nooit zijn kind alleen.
Pays the rent on time, never leaves the apartment.
Betaalt de huur op tijd,... en verlaat nooit zijn flat.
A soldier never leaves his post.
Een soldaat verlaat nooit zijn post.
She never leaves her headquarters, and that place is like a fortress.
Ze verlaat nooit haar hoofdkwartier en dat is net een vesting.
The original mail message never leaves the server during SEM filtering.
De originele mail bericht verlaat nooit de server tijdens het SEM-filtering.
This bag never leaves my hand.
Deze tas verlaat nooit mijn hand.
A Junior Adventurer never leaves a man behind.
Een junior avonturier laat nooit een fan achter.
Only he never leaves the ground.
Alleen deze heeft nog nooit de grond verlaten.
Zhu Li never leaves my side.
Zhu Li wijkt nooit van m'n zijde.
A man shows up, almost never leaves your side.
Er verschijnt 'n man, hij wijkt haast nooit van je zijde.
I will be the house guest that never leaves.
Ik zal de huisgast zijn die nooit vertrekt.
Once it's in your blood, never leaves.
Wnneer het in je bloed zit, komt het er ook niet meer uit.
My mother says a lady never leaves home without her accessories.
Mijn moeder zegt dat een dame nooit uitgaat zonder accessoires.
Except that phone never leaves her hands.
Die telefoon komt niet uit haar handen.
The church never leaves you, Jackie.
De kerk verlaat je nooit, Jackie.
He lives in a fortress somewhere, never leaves.
Hij woont ergens in een fort waar hij nooit uitkomt.
No results found for this meaning.

Results: 309. Exact: 309. Elapsed time: 130 ms.

Word index: 1-300, 301-600, 601-900, More

Expression index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Phrase index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Developed by Prompsit Language Engineering for Softissimo