Register Help
en ···
Translation Context Conjugation Synonyms
Join Reverso
Advertising
Advertising
Advertising
These examples may contain rude words based on your search.
These examples may contain colloquial words based on your search.

Translation of "new leaf" in Dutch

nieuw blad
nieuw begin
schone lei
nieuwe start
nieuwe blad
bladzijde om
nieuwe weg inslaan
nieuwe bladzij
nieuwe weg ingeslagen
New Leaf
beteren
nieuw blaadje
nieuwe bladzijde omslaan
nieuw hoofdstuk beginnen
nieuwe kant

Suggestions

A new leaf to get there to exonerate the gepakten.
Er moet een nieuw blad komen om de gepakten vrij te pleiten.
No. We're turning over a new leaf.
Nee, we draaien een nieuw blad om.
You said this baby was a new leaf.
Je zei dat deze baby was als een nieuw begin.
Olive, realizing that a new leaf
Olive besefte dat een nieuw begin nog wel even kon duren.
The new leaf, your friendship with Meg.
De schone lei, je vriendschap met Meg.
A new leaf and all that.
Ik begin met 'n schone lei.
I got a new leaf, not a lobotomy.
Ik heb een nieuw begin, geen castratie.
He is turning over a new leaf.
Het is de start van een nieuw begin.
He was turning over a new leaf, for us.
Hij wilde ons met een schone lei laten beginnen.
Sophomore year, and I'm Turning over a new leaf.
In het tweede jaar, begin ik met een schone lei.
Well - l-I'm turning over a new leaf.
Ik begin met 'n schone lei.
After a new leaf has grown, you can again use another lower leaf.
Als er een nieuw blad is aangegroeid, kunt u weer gebruik maken van een ander lager blad.
For some, it's a chance to turn over a new leaf.
Sommigen krijgen de kans een nieuw begin te maken.
You've turned over a new leaf.
Je begint met een schone lei.
She said we were trying to go straight, turn over a new leaf.
Ze zei dat we probeerden om eerlijk te zijn, om het over een andere boeg te gooien.
But I was really trying to turn a new leaf.
Maar ik probeerde echt opnieuw te beginnen.
I'm turning over a new leaf.
Ik draai een nieuwe bladzijde om.
Maybe she's turning over a new leaf.
Misschien gooit ze het over een andere boei.
We'll turn over a new leaf.
Een nieuwe pagina in ons leven.
Never too late to turn over a new leaf.
Het is nooit te laat om met een schone lei te beginnen.
No results found for this meaning.

Results: 188. Exact: 188. Elapsed time: 118 ms.

Word index: 1-300, 301-600, 601-900, More

Expression index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Phrase index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Developed by Prompsit Language Engineering for Softissimo