Register Help
en ···
Translation Context Conjugation Synonyms
Join Reverso
Advertising
Advertising
Advertising
These examples may contain rude words based on your search.
These examples may contain colloquial words based on your search.

Translation of "over the last year" in Dutch

in het afgelopen jaar
van het laatste jaar
in het voorbije jaar
vorige jaar
verleden jaar
de laatste anderhalf jaar
Recorded them all over the last year or so.
Ik heb ze allemaal opgenomen in het afgelopen jaar of zo.
The working of the codecision procedure over the last year shows that it works.
De manier waarop de codecisieprocedure in het afgelopen jaar heeft gefunctioneerd, toont aan dat deze procedure werkt.
Traced her social life, going back over the last year.
Het geeft haar sociaal leven van het laatste jaar weer.
All kinds of documents really. Compiled over the last year with one theme.
Allerlei documenten, verzameld van het laatste jaar, met een thema...
All of your correspondence over the last year with your brother was monitored.
Al je correspondentie van het laatste jaar met je broer werd gevolgd.
He made frequent trips to Hong Kong over the last year.
Hij maakte regelmatig reizen naar Hong Kong in het afgelopen jaar.
All of the photos in this post are what @hookybren has shared with us on Instagram over the last year.
Alle foto's in deze post zijn welke @hookybren heeft gedeeld met ons op Instagram in het afgelopen jaar.
02-04-2017: 1,350 NATO soldiers reinforce the hundreds of thousands of troops stationed over the last year along the Russian borders in Europe.
02-04-2017: 1.350 NAVO-militairen versterken de honderdduizenden troepen die in het afgelopen jaar gestationeerd zijn langs de Russische grenzen in Europa.
In fact, over the last year, representatives from Taiwan have participated in a number of technical meetings taking place under WHO auspices.
Bovendien hebben Taiwanese afgevaardigden in het afgelopen jaar deelgenomen aan een aantal technische vergaderingen die onder toeziend van de WHO zijn gehouden.
A 300% increase over the last year is no small amount, and this also endangers the health of European citizens.
Een stijging van 300 procent in het afgelopen jaar is geen kleinigheid en hierdoor wordt ook de gezondheid van de Europese burgers in gevaar gebracht.
As you know, many improvements have been made to this over the last year.
U weet, daar is in het afgelopen jaar veel aan verbeterd.
They're from a series of 30 campus burglaries over the last year.
Die komen van 30 diefstallen uit het afgelopen jaar.
He changed a lot over the last year.
Hij veranderde erg het afgelopen jaar.
I haven't heard too many complaints over the last year.
Ik heb niet veel klachten gehoord het afgelopen jaar.
Cynthia was unfortunately showing a downward trend in achievement over the last year.
Cynthia liet helaas een neergaande lijn zien in prestaties zien, het afgelopen jaar.
7% growth over the last year.
7% groei tijdens vorig jaar.
She has two arrests for heroin possession over the last year alone.
Ze is het afgelopen jaar twee keer opgepakt voor heroïne bezit.
Well, you have grown up over the last year.
Je bent het laatste jaar wel gegroeid.
The number of water sports assistants, over the last year 35% increased.
Het aantal van watersport assistenten, het afgelopen jaar 35% toegenomen.
The process of democratisation in Serbia has faltered over the last year and a half.
De laatste anderhalf jaar hapert het democratiseringsproces in Servië.
No results found for this meaning.

Results: 274. Exact: 274. Elapsed time: 173 ms.

Word index: 1-300, 301-600, 601-900, More

Expression index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Phrase index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Developed by Prompsit Language Engineering for Softissimo