Register Help
en ···
Translation Context Conjugation Synonyms
Join Reverso
Advertising
Advertising
Advertising
These examples may contain rude words based on your search.
These examples may contain colloquial words based on your search.

Translation of "pasta salad" in Dutch

pastasalade
pasta salade
deegwarensalade
We had pasta salad with tuna and vegetarian couscous.
We hadden pastasalade met tonijn en vegetarische couscous.
And without further ado, on to picnic basket number five, with a bottle of Merlot, a pasta salad, and hazelnut truffles.
Zonder verder oponthoud, mand nummer vijf. met een fles wijn, pastasalade en hazelnoot truffels.
Italian pasta salad with chorizo and mozzarella
Italiaanse pasta salade met chorizo en mozzarella
Kale pasta salad, with homemade pasta.
Kale pasta salade, met eigengemaakte pasta.
Now if you combine these two great foods together you get to eat gorgeous pasta salad dishes that are healthy and great tasting too.
Nu als u dit twee grote voedsel samen combineert krijgt u om de schitterende schotels van de deegwarensalade te eten die het gezonde en grote ook proeven zijn.
You can try out cold pasta salad recipes that taste delicious because all of the flavors in the pasta and the salad mixture have been allowed to meld over some time.
U kunt de koude recepten van de deegwarensalade uitproberen die heerlijk proeven omdat de elk van aroma's in de deegwaren en het salademengsel zijn toegestaan meld in wat tijd.
Salads are especially good as a side dish; plan for about 100 grams of pasta salad and about 200 grams of fresh salad per person.
Als garnering zijn salades bijzonder geschikt. Houd per persoon rekening met ongeveer 100 gram pastasalade en circa 200 gram verse salade.
A chilled gazpacho, refreshing pasta salad or classy salad of scallops and parmesan pockets are recommended as starters.
Als voorgerechten zijn een koele gazpacho, een frisse pastasalade of een verfijnde salade van St. Jacobsschelpen met bladerdeeghapjes met parmezaan geschikt.
Healthy salad recipes | Make a summer pasta salad
Gezonde salade recepten | Zomerse pastasalade maken.
In a pasta salad there is pasta to be positive, but notice the second element of the term.
In een pastasalade er pasta positief te zijn, maar de mededeling van het tweede element van de term.
Your pasta salad is bad, boss
Je pastasalade is niet goed, baas.
What you don't know about pasta salad is a lot
Jij weet niet veel van pastasalade.
Potato salad, coleslaw, pasta salad and many more
Van aardappelsalade, koolsalade tot pastasalade...
Let's not cease right here. We can add pasta and veggies to be confident, but there are so quite a few other techniques to top rated off the wonderful pasta salad and make it all that more specific.
We kunnen pasta en groenten toe te voegen erop kunnen vertrouwen, maar er zijn dus heel wat andere technieken om de best beoordeelde van de heerlijke pasta salade en maakt het al wat meer specifieke.
What is that way you ask? Via pasta salad is my answer. If you are not but a fan of this wonderful form of pasta I hope to convince you of it.
Wat is dat voor manier je vragen? Via pasta salade is mijn antwoord. Als u niet, maar een fan van deze prachtige vorm van pasta hoop ik om u te overtuigen van het.
Why don't you have a little pasta salad, have something in your mouth other than lies?
Waarom neem je niet wat pasta salade. zodat je iets anders in je mond hebt dan leugens?
For the food lover in you the search to find various recipes will make hunting for delicious pasta salad recipes a joyous adventure.
Voor de voedselminnaar in u zal het onderzoek om diverse recepten te vinden de jacht van voor de heerlijke recepten van de deegwarensalade een joyous avontuur maken
Greek Pasta Salad with Shrimp & Olives Recipe
Griekse pastasalade met garnalen & Olijven recept
Here are some serving suggestions: Pasta salad with courgette and peppers or with curried vegetables, fresh salad with peanuts and bacon strips or a salad with an interesting combination of cheese, bacon and apples.
Hier volgen enkele serveersuggesties: Pastasalade met zucchini en paprika of met currygroenten, frisse salade met pinda's en reepjes spek of een salade met de spannende combinatie van kaas, spek en appeltjes.
How about pasta salad?
Wat dacht je van pasta salade?
No results found for this meaning.

Results: 45. Exact: 45. Elapsed time: 70 ms.

Word index: 1-300, 301-600, 601-900, More

Expression index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Phrase index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Developed by Prompsit Language Engineering for Softissimo