Register Help
en ···
Translation Context Conjugation Synonyms
Join Reverso
Advertising
Advertising
Advertising
These examples may contain rude words based on your search.
These examples may contain colloquial words based on your search.

Translation of "pathetic little" in Dutch

zielige kleine
zielig, klein
zielig klein
pathetisch
pathetische kleine
droompjes
Look at you, you pathetic little weasel.
Kijk naar jezelf, Zielige kleine wezel.
Come in and make everything right turn night into glorious day, you pathetic little fairy.
Kom binnen en los alles op... maak van de nacht een glorieuze dag, jij zielige kleine fee.
You're a pathetic little boy.
Je bent een zielig, klein jongetje.
You pathetic little boy.
Zielig, klein jongetje.
We're a pathetic little country, putting a fig-leaf of British democracy over the actions of a monster.
We zijn een zielig klein landje, dat een vijgeblad van Britse democratie legt over de acties van een monster.
Because when I left 100 years ago, you were just a pathetic little scrapper still trembling from the lashes of the whips of those who would keep you down, and now look at you.
Want toen ik 100 jaar geleden vertrok, was je een zielig klein ventje... die nog trilde van de zweepslagen van hen die jou onderdrukten, en kijk nu eens.
You know, you can try everything in your pathetic little arsenal.
Weet je, je kan van alles proberen in dat zielige kleine gebouwtje van je.
That is a pathetic little waste funnel of which I care little about.
Dat is een zielige kleine afval koker die me weinig interesseert.
With your pathetic little band You want to control all thirty-six nations here
Met je zielige kleine groep... wil je alle 36 naties hier beheersen?
And so the scientists were sort of laughing at this pathetic little creature while it ignored his food and water and didn't do anything else.
De wetenschappers lachten om dat zielige kleine wezentje... dat eten en water negeert en niets anders deed.
And our ticket out of the limitations that bind us to these pathetic little bubbles of rock and air.
En onze ticket weg van de beperkingen die ons binden aan deze zielige kleine belletjes van steen en lucht.
Get your filthy hands off me, you pathetic little men!
Blijf van me af, zielige kleine mannetjes.
She's probably just some pathetic little dishrag whose last great hope is working here at Cheers.
Ze is waarschijnlijk gewoon een zielige kleine keukenveeg waarvan de laatste grote hoop is hier te werken bij Cheers
Why do you think, you pathetic little man?
Waarom denk je, je zielige kleine man?
The only reason she tolerates you is because she can use you, like a mad dog on a leash, and you just keep lapping at her heels like the pathetic little pet that you are -
De enige reden dat ze jou kan verdragen, is omdat ze jou kan gebruiken, net als een hond aan de leiband en jij blijft maar haar hielen likken... net als het zielige kleine huisdiertje dat je bent...
And, and without a job, what will you do when he leaves you with a litter of kids... and, and you have to sell them, one after another, just to put food on your pathetic little table?
En, en zonder een baan, wat ga je doen als hij je achterlaat met een nest kinderen... en, en je moet ze verkopen, een voor een, gewoon om eten op je zielige kleine tafel te krijgen?
Pigeons, pathetic little creatures.
Duiven! Die zielige kleine monsters.
Just some pathetic little dalliance that ruined my life.
Enkel een zielig gestoei en dat mijn leven verpest heeft.
I think you really did save my pathetic little life.
Omdat je mijn zielige leventje hebt gered.
Telling a pathetic little lie like that...
Dat je me zo een zielige leugen vertelt.
No results found for this meaning.

Results: 114. Exact: 114. Elapsed time: 124 ms.

Word index: 1-300, 301-600, 601-900, More

Expression index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Phrase index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Developed by Prompsit Language Engineering for Softissimo