Register Help
en ···
Translation Context Conjugation Synonyms
Join Reverso
Advertising
Advertising
Advertising
These examples may contain rude words based on your search.
These examples may contain colloquial words based on your search.

Translation of "political landscape" in Dutch

The current political landscape of Philippines has caught attention.
De huidige politieke landschap van de Filipijnen heeft de aandacht gevangen.
This will hopefully stabilise the political landscape even further.
Dat zal hopelijk leiden tot een verdere stabilisering van het politieke landschap.
There is no middle ground in the current political landscape.
Er is geen tussenweg in het huidige politieke landschap.
Such a major intervention seems unlikely in the new political landscape.
Zo'n enorme ingreep lijkt in het nieuwe politieke landschap onmogelijk.
On the contrary he is a young man and new in the political landscape.
Hij is integendeel een jonge man en nieuw in het politieke landschap.
What we need is a seismic change in the global political landscape.
We hebben een seismische verandering nodig in het globale politieke landschap.
Like I told you, the political landscape shifted and we found...
Het politieke landschap veranderde en we vonden...
The two guests will clarify the local political landscape with their critical gaze.
De twee gasten geven met hun kritische blik helderheid in het lokale politieke landschap.
There are greater differences in the political landscape... than between our parties.
Er zijn wel grotere tegenstellingen in het politieke landschap... dan tussen onze partijen.
The political landscape has changed recently on both sides of the Atlantic.
Het politieke landschap heeft recent verandering ondergaan aan beide zijdes van de Atlantische Oceaan.
Ten years ago, when the political landscape in China really started to shift, Cheng and a group of extremists pushed for complete power.
Tien jaar geleden, toen het politieke landschap in China veranderde, wilden Cheng en een groep extremisten absolute macht.
The way this election has been fought has now raised serious questions about the political landscape of contemporary Britain.
Door de manier waarop het in deze verkiezing is gegaan zijn serieuze vragen gerezen over het huidige Engelse politieke landschap.
Eleven years later, when the political landscape changed, he heard about a highly selective university admissions test.
Toen elf jaar later het politieke landschap veranderde, hoorde hij over een strenge universitaire toelatingstest.
The G1000 project, which created a platform for democratic innovation, demonstrates his interest in the current political landscape.
Ook het G1000 project, dat een platform voor democratische innovatie creëerde, getuigt van zijn belangstelling voor het huidige politieke landschap.
So, I feel the political landscape can have a trifle impact on how bitcoin can grow within the Philippines.
Zo, Ik voel het politieke landschap kan een kleinigheid invloed op hoe Bitcoin binnen de Filippijnen kunnen groeien.
As the groups voting there consisted mainly of students and staff, they present a good picture of the political landscape in higher education.
Omdat in deze vestigingen vooral gestemd wordt door studenten en medewerkers, geven zij een aardig beeld van het politieke landschap in het hoger onderwijs.
Mr. Casey, I represent a group of civic-minded Chicagoans looking for a fresh face to back in the local political landscape.
Mr Casey, ik vertegenwoordig een groep gelijkgestemde Chicagoans... die een fris gezicht zoeken om te steunen in het lokale politieke landschap.
The winners and losers are clear, and the political landscape has changed profoundly.
Het is duidelijk wie de winnaars en de verliezers zijn en het politieke landschap is ingrijpend veranderd.
With 278 MEPs from all 27 states of the Union the party is an important force on the European political landscape.
Met 264 EP-leden uit alle 25 lidstaten van de EU speelt de fractie een belangrijke rol in het Europese politieke landschap.
'This, coupled with Stein's spectacular re-emergence, 'forced Betheridge to concede 'that the region's already volatile political landscape 'is set once again to undergo yet more tumultuous upheaval.
Dit, in combinatie met Steins spectaculaire overleven, dwong Betheridge toe te geven, dat het ontvlambare politieke landschap op koers ligt opnieuw tumultueuze omwentelingen te ondergaan.
No results found for this meaning.

Results: 70. Exact: 70. Elapsed time: 135 ms.

Word index: 1-300, 301-600, 601-900, More

Expression index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Phrase index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Developed by Prompsit Language Engineering for Softissimo