Register Help
en ···
Translation Context Conjugation Synonyms
Join Reverso
Advertising
Advertising
Advertising
These examples may contain rude words based on your search.
These examples may contain colloquial words based on your search.

Translation of "remain unchanged" in Dutch

blijven ongewijzigd ongewijzigd blijven blijven onveranderd onveranderd blijven
niet wordt gewijzigd
blijven hetzelfde
niet worden gewijzigd
blijven zoals
ongewijzigd blijft
Its characteristics remain unchanged, especially if used uncooked.
De karakteristieken van olijfolie blijven ongewijzigd zeker als men niet bakt.
The maximum illumination limits remain unchanged.
De grenswaarden voor de maximale verlichtingssterkte blijven ongewijzigd.
The overall level of payments in the 2015 budget will thus remain unchanged.
Het totale niveau van betalingen in de begroting voor 2015 zal bijgevolg ongewijzigd blijven.
The program is to return the deductible amount; all other fields should remain unchanged.
Het programma dient het aftrekbare bedrag terug te geven, alle overige velden moeten ongewijzigd blijven.
No, deadlines and exam dates remain unchanged.
Nee, deadlines en examen datums blijven onveranderd.
The outside appearance, dimensions, installation and price remain unchanged.
Het buitenste voorkomen, de afmetingen, de inbouw en de prijs blijven onveranderd.
The duties, obligations and responsibilities agreed with customers, suppliers and other stakeholders remain unchanged.
Alle overeenkomsten met klanten, leveranciers en andere belanghebbenden blijven ongewijzigd.
No, existing bookings remain unchanged.
Nee, bestaande boekingen blijven onveranderd.
But China Unicom's regulatory fillings to the Hong Kong bourse remain unchanged.
Maar China Unicom de regelgeving vullingen aan de Hong Kong bourse blijven ongewijzigd.
Existing agreements with employees, customers, manufacturers and partners remain unchanged.
Bestaande overeenkomsten met medewerkers, klanten, leveranciers en partners blijven onveranderd.
B&K Projects changes its name to Atrado. Contact details remain unchanged.
B&K Projects verandert van naam en wordt Atrado. Contactgegevens blijven ongewijzigd.
The haemodynamic effects of amlodipine remain unchanged during long term treatment.
De hemodynamische effecten van amlodipine blijven onveranderd gedurende behandeling gedurende langere tijd.
Tenofovir plasma levels remain unchanged when co-administered with Nevirapine.
Tenofovir-spiegels blijven onveranderd als het samen wordt toegediend met nevirapine.
The other conditions of his or her contract shall remain unchanged.
De overige voorwaarden in zijn contract blijven ongewijzigd.
The financial envelopes of the existing Member States will remain unchanged.
De financiële kredieten voor de huidige lidstaten blijven onveranderd.
The political objectives we set on 11 March remain unchanged.
De politieke doelstellingen die we op 11 maart hebben vastgesteld, blijven ongewijzigd.
The rules of Directive 2007/2/EC shall remain unchanged.
De regels van Richtlijn 2007/2/EG blijven ongewijzigd.
The other notification forms contained in Part III of Annex I remain unchanged.
De andere aanmeldingsformulieren van deel III van bijlage I blijven ongewijzigd.
Your Trenwith duties will remain unchanged, but in addition you'll be deployed on certain public errands.
Je werkzaamheden blijven onveranderd, maar daarnaast krijg je bepaalde publieke opdrachten.
Phone, fax and email remain unchanged.
Phone, fax en email blijven onveranderd.
No results found for this meaning.

Results: 434. Exact: 434. Elapsed time: 271 ms.

Word index: 1-300, 301-600, 601-900, More

Expression index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Phrase index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Developed by Prompsit Language Engineering for Softissimo