Register Help
en ···
Translation Context Conjugation Synonyms
Join Reverso
Advertising
Advertising
Advertising
These examples may contain rude words based on your search.
These examples may contain colloquial words based on your search.

Translation of "the adriatic" in Dutch

de Adria
het Adriatic
het hele Adriatische
de Kroatische kust
de Adriatische Zee

Suggestions

On the main route between Trento and the Adriatic awaits you another three mountain passes.
Op de hoofdroute tussen Trento en de Adria wachten nog 3 passen.
Many of them have this year visited the Adriatic again.
Ook deze zomer deden velen van hen de Adria aan.
Natasha Srdoc of the Adriatic Institute of Public Policy was particularly critical of the Commission's preliminary report on Croatia published earlier this month.
Natasha Srdoc van het Adriatic Institute of Public Policy had met name zware kritiek op het eerder deze maand gepubliceerde vooruitgangsrapport van de Commissie betreffende Kroatië.
The Adriatic Institute of Public Policy states on fighting corruption that the EU is not putting sufficient pressure on Croatia in the accession negotiations.
Het Adriatic Institute of Public Policy stelt dat de EU inzake corruptiebestrijding onvoldoende druk uitoefent op Kroatië bij de toetredingsgesprekken.
One of the most beautiful pebbled beaches on the Adriatic is situated in the town of Mošćenička Draga located 15 km from Opatija.
In dit plaatsje, op 15 kilometer van Opatija, ligt een van de mooiste kiezelstranden van het hele Adriatische gebied.
This beautiful pearl of the Adriatic is one of the most popular destinations.
Deze schitterende parel aan de Adria is om veel redenen de populairste bestemming.
Rovinj Batana Project - best tourism product in the Adriatic: 2007
Project de Batana van Rovinj - Beste toeristische product aan de Adria: 2007.
Pag - Elite tourism's largest entertainment centre on the Adriatic
Pag - Grootste uitgaanscentrum aan de Adria voor de elite-toerist
A helicopter plucked me out of the Adriatic.
En hell plukte me uit de Adriatische zee.
You throw his cell phone in the Adriatic.
Werp zijn gsm in de Adriatische Zee.
You throw his cell phone in the Adriatic.
Gooi zijn mobiel in de Adriatische Zee.
This Riviera with its beautiful beaches can be your destination on the Adriatic as well.
Deze populaire destinatie met mooie stranden kan ook uw bestemming worden deze zomer.
This archipelago is one of the best preserved maritime areas in the Adriatic, cultivated and ecologically unspoiled.
Deze archipel is een van de best beschermde maritieme gebieden in de Adriatisch Zee, gecultiveerd en ecologisch onaangetast.
Kvarner is located in the northeastern part of the Adriatic between Istria and Croatian Littoral.
De Kvarner bevindt zich in het noordoostelijke deel van de Adriatische Zee, tussen Istrië en de Kroatische primorje.
It is one of the most beautiful and biggest natural attractions on the Adriatic.
Het is één van de mooiste en grootste natuurlijke attracties aan de Adriatische kust.
It is the oldest carnival in the Adriatic.
Dit is het oudste carnaval aan de Adriatische kust.
The awareness of SeaHelp as a leading breakdown service of the Adriatic has continued to increase.
Het bewustzijn van SeaHelp als toonaangevende depannage van de Adriatische Zee is blijven toenemen.
South of Brač lies Hvar, the longest island in the Adriatic.
Ten zuiden van Brač ligt Hvar, het langste eiland in de Adriatische Zee.
Apartments in Croatia are a great choice for your summer vacation on the Adriatic.
Appartementen in Kroatië zijn een uitstekende keuze voor een zomervakantie aan de Adriatische kust.
Home for the Adriatic cruises is Saturday.
Huis voor de Adriatische Zee cruises is zaterdag.
No results found for this meaning.

Results: 395. Exact: 395. Elapsed time: 133 ms.

Word index: 1-300, 301-600, 601-900, More

Expression index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Phrase index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Developed by Prompsit Language Engineering for Softissimo