Register Help
en ···
Translation Context Conjugation Synonyms
Join Reverso
Advertising
Advertising
Advertising
These examples may contain rude words based on your search.
These examples may contain colloquial words based on your search.

Translation of "the pakistani government" in Dutch

de Pakistaanse regering
de Pakistaanse overheid
The Pakistani government must strive to provide appropriate political and security conditions for carrying out such elections.
De Pakistaanse regering moet zich inzetten om de gepaste politieke situatie en veiligheidsomstandigheden te garanderen opdat dergelijke verkiezingen kunnen plaatsvinden.
The Pakistani Government knows that this must be done.
De Pakistaanse regering weet dat dit moet gebeuren.
William Pepper is an international lawyer and consultant to the Pakistani government.
William Pepper is een internationale advocaat en adviseur van de Pakistaanse overheid.
On that very day, a month after Malala was shot, the Pakistani government officially launched a stipend programme for 3 million children.
Op dezelfde dag, een maand nadat Malala was neergeschoten, lanceerde de Pakistaanse overheid officieel het beurzenprogramma voor 3 miljoen kinderen.
According to the Pakistani government, Lashkar doesn't exist.
Volgens de Pakistaanse regering bestaat Lashkar niet.
Are we working in conjunction with the Pakistani government?
Werken we samen met de Pakistaanse regering?
25.2.08 The Pakistani government demands from all internet providers in the country that the video website YouTube is blocked.
25.2.08 - De Pakistaanse overheid eist van alle internetproviders in het land dat de videowebsite YouTube wordt geblokkeerd.
I can assure Parliament that we will continue to monitor his case very closely and pursue it strongly in our dialogue with the Pakistani Government.
Ik verzeker het Parlement dat we zijn zaak op de voet blijven volgen en sterk onder de aandacht zullen brengen in onze dialoog met de Pakistaanse regering.
I truly hope that the Pakistani Government does not spark off any new disturbances as a result of this amendment.
Ik hoop echt dat de Pakistaanse regering geen nieuwe ongeregeldheden veroorzaakt met deze aanvulling.
So, speaking personally, I am concerned that these emergency trade preferences will appear to reward the Pakistani Government for its lack of action in this respect.
Persoonlijk maak ik er me dus zorgen over dat het zal lijken alsof we de Pakistaanse regering met deze als noodmaatregel bedoelde handelspreferenties belonen voor het feit dat ze in dat opzicht niets heeft gedaan.
The hope is that we'll be working with the cooperation of the Pakistani government this time.
Hopelijk werken we deze keer samen met de Pakistaanse regering.
It was also firmly agreed that the only effective policy would be resolutely to maintain regular contact with the Pakistani government.
Er bestond ook duidelijke overeenstemming over het feit dat het enige beleid dat effect zou sorteren, een beleid zou zijn waarbij regelmatig contact onderhouden zou worden met de Pakistaanse regering.
In recent years, the Pakistani Government has adopted a series of measures which clearly demonstrate a certain sensitivity to the situation of national minorities.
In de afgelopen jaren heeft de Pakistaanse regering een serie maatregelen genomen waaruit duidelijk blijkt dat men gevoelig is voor de situatie van nationale minderheden.
No, Mr. President, I've just managed to make contact with someone inside the Pakistani government.
Nee, Mr. President, ik heb contact met iemand binnen de Pakistaanse regering.
Mr. President, I am in the process of tracking down moderate elements in the Pakistani government.
Mr. President, ik ben bezig gematigde mensen in de Pakistaanse regering te benaderen.
If they can prove the Pakistani government was behind the president's assassination, then the U.S. would have grounds to invade.
Als ze kunnen bewijzen dat de Pakistaanse regering achter de moord op de president zat dan zou de VS een invasie moeten uitvoeren.
It considers that the request of the Pakistani Government regarding the detainees is groundless and unprecedented in international law.
Volgens de Raad zijn de aanspraken van de Pakistaanse regering ten aanzien van de gearresteerden ongegrond en zonder enig precedent in het internationaal recht.
At the same time we welcome the Pakistani Government's assurance that it also deplores and has no time for the terrorist act in Mumbai.
Tegelijkertijd verwelkomen we de verzekering van de Pakistaanse regering dat ook zij de terroristische daad in Mumbay betreurt en veroordeelt.
In the view of the Pakistani Government, the disaster was caused by incompetence and negligence on the part of the crew.
Volgens de Pakistaanse regering is deze ramp het gevolg van incompetentie en nalatigheid van de bemanning.
That was just one of the numerous democratic reforms which Bhatti pushed forward and of which the Pakistani Government should be very proud.
Dat was slechts een van de talrijke democratische hervormingen die de heer Bhatti voor elkaar heeft gekregen en waar de Pakistaanse regering heel trots op kan zijn.
No results found for this meaning.

Results: 80. Exact: 80. Elapsed time: 113 ms.

Word index: 1-300, 301-600, 601-900, More

Expression index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Phrase index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Developed by Prompsit Language Engineering for Softissimo