Register Help
en ···
Translation Context Conjugation Synonyms
Join Reverso
Advertising
Advertising
Advertising
These examples may contain rude words based on your search.
These examples may contain colloquial words based on your search.

Translation of "time to adjust" in Dutch

tijd aan te passen
tijd om te wennen
tijd om zich aan te passen
tijd nodig
tijd om aan te passen
tijd je aan te passen
tijd om me aan te passen
You need a little time to adjust.
Je moet een beetje tijd aan te passen.
Give me time to adjust to it.
When the anemia progresses slowly, the body has time to adjust to the decreased red blood cell count.
Wanneer de bloedarmoede vordert langzaam, het lichaam heeft tijd om te wennen aan de verminderde aantal rode bloedcellen.
Sometimes the eyes take time to adjust.
Soms hebben de ogen tijd nodig om zich aan te passen.
Gives the survivor time to adjust emotionally.
Dat geeft de overlevende de tijd zich emotioneel aan te passen.
I'm giving Mrs Roberts time to adjust.
Ik geef Mrs Roberts wat tijd om eraan te wennen.
They need time to adjust to her new life.
Ze hadden enige tijd nodig om aan hun nieuwe leven te wennen.
Your friends might need some time to adjust.
Je vrienden hebben tijd nodig zich aan te passen.
Your friends might need some time to adjust.
Je vrienden heb wat tijd nodig.
I need some time to adjust.
Ik moet alleen een beetje wennen.
Sometimes people need time to adjust.
Het is een grote verandering, die kost tijd.
It will take some time to adjust.
Het zal even duren voor het weer goed is.
Sometimes people need time to adjust.
Soms hebben mensen wat tijd nodig.
It takes people and processes time to adjust to this approach.
Het kost mensen en processen ook gewoon tijd om zich daarop aan te passen.
Allow yourself time to adjust to your rapidly changing persona.
Gun jezelf de tijd je aan te passen aan je snel veranderende personage.
The Member States also need time to adjust to new rules.
Lidstaten hebben ook tijd nodig om zich aan te passen aan nieuwe regels.
He's just taking time to adjust.
Hij moet gewoon nog even aan het idee wennen.
Well, people often need time to adjust to change.
Nou, mensen hebben meestal tijd nodig zich aan verandering aan te passen.
I mean, I've had time to adjust.
Ik bedoel, ik heb tijd gehad om me aan te passen.
They just need some time to adjust.
Ze hebben alleen nog wat meer tijd nodig.
No results found for this meaning.

Results: 144. Exact: 144. Elapsed time: 263 ms.

Word index: 1-300, 301-600, 601-900, More

Expression index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Phrase index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Developed by Prompsit Language Engineering for Softissimo