Register Help
en ···
Translation Context Conjugation Synonyms
Join Reverso
Advertising
Advertising
Advertising
These examples may contain rude words based on your search.
These examples may contain colloquial words based on your search.

Translation of "to accept" in Dutch

Suggestions

But he refused to accept it.
Maar hij weigerde het te accepteren en hij kwam steeds terug.
Many will find that hard to accept.
Blossom: Velen zullen dat moeilijk vinden te accepteren.
We necessarily have to accept their coexistence until harvest.
We zijn verplicht tot aan de oogsttijd het samengaan van beide te aanvaarden.
China seems unwilling to accept binding targets.
China lijkt niet bereid te zijn om bindende doelstellingen te aanvaarden.
Godfrey Bloom to accept the House's decision.
Godfrey Bloom verzoekt het besluit van de vergadering te aanvaarden.
It's hard to accept Alberto's death wasn't an accident.
Het is moeilijk te accepteren dat zijn dood geen ongeluk was.
The wrong thing to do would be to accept your resignation.
Het zou fout zijn om jullie ontslag te accepteren.
You have to learn to accept the inevitable.
Je moet leren het onvermijdelijke te aanvaarden.
I am empowered to accept your ratification.
Ik ben bevoegd uw bekrachtiging te aanvaarden.
It's easier to accept the rest aren't real.
Het is makkelijker te accepteren dat de anderen niet echt zijn.
So I decided to accept my karmic payback.
Zo ik heb besloten mijn straf te aanvaarden.
You didn't have to accept my invitation.
Je hoefde mijn uitnodiging niet te aanvaarden.
Try to accept it with some kind of dignity.
Probeer het te accepteren met een beetje waardigheid.
It proves what you have been unwilling to accept.
Het bewijst dat je niet bereid bent dit te accepteren.
I understand why that might be hard for you to accept.
Ik begrijp waarom dit misschien moeilijk is te aanvaarden voor je.
Hard to accept, especially since she died.
Zoiets te accepteren, vooral nu zij dood is.
There are levels of survival we are prepared to accept.
We zijn bereid bepaalde verliezen te aanvaarden.
Around here we have to accept things for what they really are.
Hier hebben we de dingen te accepteren voor wat ze werkelijk zijn.
I beg you to accept us.
Ik smeek u ons te accepteren.
But what you have asked us to accept is equally difficult.
Maar wat je van ons vraagt, is ook moeilijk te accepteren.
No results found for this meaning.

Results: 9144. Exact: 9144. Elapsed time: 285 ms.

Word index: 1-300, 301-600, 601-900, More

Expression index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Phrase index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Developed by Prompsit Language Engineering for Softissimo