Register Help
en ···
Translation Context Conjugation Synonyms
Join Reverso
Advertising
Advertising
Advertising
These examples may contain rude words based on your search.
These examples may contain colloquial words based on your search.

Translation of "to lay" in Dutch

te leggen te geven gaan liggen
neerleggen
ontslaan

Suggestions

1944
242
223
170
109
I was trying to lay it out on the table.
Ik probeerde het op tafel te leggen.
He helped to lay him out.
Hij hielp hem af te leggen.
Someone is trying to lay blame on Professor Lawrence.
Iemand probeert de schuld bij Professor Lawrence te leggen.
I forgot to lay out towels and sheets for your mum.
Ik ben vergeten handdoeken en beddengoed klaar te leggen.
Females also have to return to land in order to lay their eggs.
Vrouwtjes moeten ook terugkeren naar het land om hun eieren te leggen.
And they're going to lay on snacks.
En ze gaan te leggen op snacks.
And no man dared to lay hands upon him.
En niemand durfde de hand op hem te leggen.
The new chickens start to lay.
De nieuwe kippen beginnen te leggen.
I was just tryin' to lay my egg.
Ik wou juist proberen een ei te leggen.
It is time to ensure the interoperability of such services and to lay the foundations for modern supply-chain management.
Het is nu tijd om ervoor te zorgen dat deze diensten interoperabel zijn en de basis te leggen voor een modern beheer van de vervoersketens.
If our profession is to lay any claim to moral integrity...
Als ons beroep eventuele aanspraak wil maken om morele integriteit op te leggen.
Valentine needs to lay some cable.
Valentine, als je terug bent, krijgt iedereen er vijf kilometer bij.
Calm, shallow waters that offer the perfect place to lay their eggs.
Kalme, ondiepe wateren, die de perfecte plek bieden om hun eieren te leggen.
Must be great to lay around doing nothing.
Moet geweldig zijn om niets te doen.
Had to lay him off a while back.
Moest hem een tijdje terug ontslaan.
About where to lay it to rest.
Over waar hij het te ruste moest leggen.
DEA's been trying to lay eyes on him for months.
De DEA heeft maanden geprobeerd hem in beeld te krijgen.
Enough to lay waste to this city.
Genoeg om de stad te slopen.
I never gave you permission to lay a finger on my granddaughters.
Ik heb je nooit toestemming gegeven om met een vinger aan mijn kleindochters te komen.
I have had to lay wrong antibiotics.
Het lijkt me 'n reactie op de antibiotica.
No results found for this meaning.

Results: 1584. Exact: 1584. Elapsed time: 224 ms.

Word index: 1-300, 301-600, 601-900, More

Expression index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Phrase index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Developed by Prompsit Language Engineering for Softissimo