Register Help
en ···
Translation Context Conjugation Synonyms
Join Reverso
Advertising
Advertising
Advertising
These examples may contain rude words based on your search.
These examples may contain colloquial words based on your search.

Translation of "to understand" in Dutch

Suggestions

452
403
365
350
281
212
177
You've finally started to understand.
Zie je, je begint het eindelijk te begrijpen.
It'll get easier to understand.
Het wordt op den duur makkelijker te begrijpen.
It was too messed up to understand or even acknowledge.
Het was veel te ingewikkeld om te verstaan of zelfs te bevestigen.
Learn to understand how the labyrinth works.
Leer steeds beter te begrijpen hoe het doolhof werkt.
However mankind failed to understand Him.
De mensheid was echter niet in staat Hem te begrijpen.
Air-ticket prices should be easy for consumers to understand and transparent.
De prijzen van vliegtickets moeten voor de consument gemakkelijk te begrijpen en transparant zijn.
And there's nothing to understand.
Allereerst was er geen keus en er valt niets te begrijpen.
I starting to understand why your maids keep quitting.
Ik begin te begrijpen waarom jullie meiden altijd maar ontslag nemen.
I require information to understand the Universe and myself.
Ik heb informatie nodig om mezelf en het universum te begrijpen.
You have to look up one to understand another.
Je moet het ene woord opzoeken om het andere te begrijpen.
She seems to understand what's happening to her.
Ze lijkt te begrijpen wat haar overkomt.
However hard for us to understand.
Hoe moeilijk ook voor ons om te begrijpen.
Too complicated for me to understand.
Het is te ingewikkeld voor mij want ik begrijp 't niet.
Help me to understand How this unfortunate incident occurred.
Wil je mij even toelichten hoe dit onfortuinlijk incident kon voorvallen.
I just want you to understand that.
Eén ding: als je m'n sleutel nog eens verliest, maak ik je af.
We ask questions to understand things better.
We stellen vragen om de dingen beter te begrijpen.
You were easier to understand catatonic.
Ik snap je beter als je catatonisch bent.
Things I have to understand now.
Toen begreep ik er niets van, maar nu moet ik wel.
You were too small to understand.
Maar... je was te klein om het te snappen.
We simply need them to understand each other perfectly.
Als ze het samen goed kunnen vinden, des te beter; daar zijn we allemaal bij gebaat.
No results found for this meaning.

Results: 11417. Exact: 11417. Elapsed time: 440 ms.

Word index: 1-300, 301-600, 601-900, More

Expression index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Phrase index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Developed by Prompsit Language Engineering for Softissimo