Register Help
en ···
Translation Context Conjugation Synonyms
Join Reverso
Advertising
Advertising
Advertising
These examples may contain rude words based on your search.
These examples may contain colloquial words based on your search.

Translation of "trying to figure out" in Dutch

Suggestions

Sean just escaped and we were trying to figure out if he contacted you.
Sean is onlangs ontsnapt en we proberen uit te zoeken, of hij contact met jou heeft opgenomen.
We're trying to figure out why Debbie and Ann were attacked last night.
We proberen uit te zoeken waarom Debbie en Ann zijn aangevallen gisteravond.
We are trying to figure out who your handler is.
We proberen te achterhalen wie je begeleider is.
Kate was here undercover trying to figure out how that happened, and maybe she succeeded too well.
Kate was hier undercover om te proberen te achterhalen hoe dat gebeurd is, en misschien is ze daar te goed in geslaagd.
We're trying to figure out what was inside.
We proberen uit te vinden wat er in zat.
But we're trying to figure out how Angelo Colasanto died.
Maar we proberen te achterhalen hoe Angelo Colasanto stierf.
I was shot trying to figure out where Loksat's plane was landing tonight.
Ik werd neergeschoten proberen te achterhalen waar LokSat's vliegtuig vanavond zou landen.
We're trying to figure out who's doing the threatening.
We proberen uit te zoeken wie het bedreigen doet.
Morgue was flooded, bodies were moved, and we're trying to figure out where.
Het mortuarium is overstroomd, lichamen werden verplaatst en we proberen te achterhalen waarheen.
I'm trying to figure out the finite state machines for these.
Ik probeer de eindige-staatmachines hiervoor uit te zoeken.
He's trying to figure out how they cured Slater.
Hij zoekt uit hoe ze Slater genazen.
He was trying to figure out how she actually died.
Hij probeerde te achterhalen hoe ze eigenlijk stierf.
They're trying to figure out who you really are.
Ze proberen erachter te komen wie je echt bent.
Guess they're trying to figure out where everything goes.
Ze proberen vast uit te zoeken waar alles heen gaat.
I'm trying to figure out what he knows.
Ik probeer uit te zoeken wat hij weet.
We're trying to figure out nature's secrets.
De mens is het laatste hoofdstuk in een verhaal van miljarden jaren.
I am trying to figure out where Cutler is.
Ik probeer uit te zoeken waar Cutler is.
She was trying to figure out what happened to Lindsay after she left the hospital.
Ze probeerde te achterhalen wat er gebeurde met Lindsay nadat ze het ziekenhuis verliet.
Some of us have problems that we're trying to figure out.
Sommige van ons hebben problemen die we proberen op te lossen.
I'm trying to figure out who did.
Ik probeer uit te vinden wie wel.
No results found for this meaning.

Results: 1972. Exact: 1972. Elapsed time: 185 ms.

Word index: 1-300, 301-600, 601-900, More

Expression index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Phrase index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Developed by Prompsit Language Engineering for Softissimo