Register Help
en ···
Translation Context Conjugation Synonyms
Join Reverso
Advertising
Advertising
Advertising
These examples may contain rude words based on your search.
These examples may contain colloquial words based on your search.

Translation of "up the line" in Dutch

de rij op
naar het front
de boel op
op de lijn
het verkeer op
open het slangetje
naar de linie
You're holding up the line.
Je houdt de rij op, kom op.
You're holding up the line.
Vriend, je houd de rij op.
You may go back up the line and rejoin your regiment.
Je mag terug naar het front en aansluiten bij je regiment.
We're moving up the line.
We gaan verder naar het front.
Here. You're holding up the line.
Hier, je houdt de boel op.
BOTH: No, you're holding up the line!
Nee, u houdt de boel op.
Newbie in the lower lot holding up the line.
Nieuweling in de lagere, houdt de rij op.
And all I can say is that it takes a Movement Order of some genius to send these three officers up the line sharing transport.
Je vraagt je af wie de briljante ingeving heeft gehad... om deze drie officieren gezamenlijk naar het front te transporteren.
He said Perowne could choose between going up the line and being broke by his regiment.
Hij liet Perowne niet aan het woord en zei dat hij naar het front mocht.
This retard's holding up the line!
Die achterlijke houd de rij op.
Move along now, your holding up the line
Ga verder, je houd de rij op.
And I have troops waiting for Ordnance to supply them with eyebrow tweezers, while our political masters keep changing their minds whether to send them up the line or ship them to Salonika or Mesopotamia or Timbuktu!
Intussen weten onze leiders niet of ze ze naar het front, Salonika... Mesopotamië of Timboektoe moeten sturen.
Ma'am, you're holding up the line.
U houdt de rij op.
Because only real soldiers get to move up the line.
Omdat enkel echte soldaten naar voren geschoven worden.
Well, they go back up the line.
Wel, die gaan terug nar het front.
You're clogging up the line for people who are really in trouble.
Je blokkeert de lijn voor mensen die echt in problemen zijn.
Because only real soldiers get to move up the line.
Omdat enkel echte linies mogen verleggen.
But he's up the line.
Maar hij werkt aan de lijn.
For ordering me up the line.
Voor het bestellen van mij de lijn.
Exit Kermit (without hanging up the line).
Stop Kermit (zonder de lijn op te hangen).
No results found for this meaning.

Results: 124. Exact: 124. Elapsed time: 206 ms.

Word index: 1-300, 301-600, 601-900, More

Expression index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Phrase index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Developed by Prompsit Language Engineering for Softissimo