Register Help
en ···
Translation Context Conjugation Synonyms
Join Reverso
Advertising
Advertising
Advertising
These examples may contain rude words based on your search.
These examples may contain colloquial words based on your search.

Translation of "up the paperwork" in Dutch

de papieren op
het papierwerk
de papieren in orde
regel de papieren
Great. I'll draw up the paperwork.
Te gek. lk stel de papieren op.
All right, they're drawing up the paperwork, but I have assurances, you will not be prosecuted.
Goed, ze stellen de papieren op, maar ik heb de verzekering, dat u niet vervolgd wordt.
You can come by my office and we'll draw up the paperwork regarding your board seat.
Kom naar mijn kantoor en we stellen de papieren op met betrekking tot uw deelname aan de raad.
I'll draw up the paperwork.
Ik stel de papieren op.
We'll draw up the paperwork.
Akkoord, we stellen het contract op.
We'll draw up the paperwork.
It seemed to speed up the paperwork.
Alejandro, you draw up the paperwork.
We're just finishing up the paperwork.
We maken net de papieren in orde.
We're just finishing up the paperwork.
We zijn net klaar met het papierwerk.
He's accusing us of screwing up the paperwork.
Hij zegt dat we de papieren verkeerd invullen.
All right, let's go pick up the paperwork from your boyfriend.
Oké, laten we de documenten gaan ophalen bij je vriendje.
You sign death warrants, I tidy up the paperwork.
Jij tekent doodvonnissen en ik doe het papierwerk.
I'll have my attorney draw up the paperwork.
Mijn advocaat regelt de contracten wel.
All right, let's go pick up the paperwork from your boyfriend.
Laten we de papieren bij je vriendje ophalen.
We could finish up the paperwork now if you wanted to.
We kunnen de papierwinkel nu afhandelen.
We'll have our lawyers draw up the paperwork in the morning.
We zullen onze advocaten morgenvroeg de papieren laten opstellen.
Maybe you could draw up the paperwork and let me sign it.
Misschien kun jij het papierwerk opmaken... en het me laten tekenen.
Bryden, here will draw up the paperwork.
Mr Bryden zal het papierwerk opstellen.
The lady's grandson is drawing up the paperwork.
Haar kleinkind maakt de documenten klaar.
No results found for this meaning.

Results: 66. Exact: 66. Elapsed time: 207 ms.

Word index: 1-300, 301-600, 601-900, More

Expression index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Phrase index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Developed by Prompsit Language Engineering for Softissimo