Register Help
en ···
Translation Context Conjugation Synonyms
Join Reverso
Advertising
Advertising
Advertising
These examples may contain rude words based on your search.
These examples may contain colloquial words based on your search.

Translation of "vietnam vet" in Dutch

Vietnam veteraan
Vietnamveteraan
Vietnam-veteraan
Also let me remind you that the murder victim is a decorated vietnam vet.
En denk er ook aan dat het moordslachtoffer een gedecoreerde Vietnam veteraan is.
Victim is Lloyd Grunfeld, 71, recently widowed, Vietnam vet.
Het slachtoffer is Lloyd Grunfeld, 71, onlangs weduwnaar geworden, Vietnam veteraan.
He being an old Vietnam vet obviously has the.
Hij is een Vietnamveteraan, dus hij heeft de.
I told you, my dad's a Vietnam vet.
Je weet dat m'n pa Vietnamveteraan is.
Help a Vietnam vet walk again.
Help een Vietnam Veteraan weer lopen.
A Vietnam vet, waited three years to see the Wall.
Een Vietnam veteraan, hij wachtte drie jaar om "the Wall" te zien.
The life of a Vietnam vet comes to a tragic end.
Het leven van een Vietnam veteraan kent 'n droevig einde.
His son is a Vietnam vet and rescue worker.
Zijn zoon is een Vietnam veteraan en een ambulancier.
Vietnam Vet, stoner, a man with no name.
Vietnam veteraan, verslaafde, een man zonder naam.
He's a Vietnam vet... coaches his daughter's soccer, they go to church every Sunday.
Hij is een Vietnam veteraan... coacht zijn dochters voetbalteam en ze gaan elke zondag naar de kerk.
Big Al used to send money to his father, a Vietnam vet slowly losing his mind in a VA hospital in Cleveland.
Big Al stuurde geld naar zijn vader... 'n Vietnam veteraan die gek aan het worden was in 'n ziekenhuis in Cleveland.
He's a Vietnam Vet.
Hij is een Vietnam veteraan.
Herman Koldyke, 68-year-old Vietnam vet with severe PTSD.
Vietnam veteraan met oorlogstrauma.
Vietnam Vet, died in 2007.
Een Vietnamveteraan die in 2007 stierf.
Ben Echmeyer was a Vietnam vet with sixty-three confirmed kills.
Ben Echmeyer was een Viëtnamveteraan met 63 bevestigde doden.
I'm a Vietnam vet just trying to make a living.
Ik ben een Vietnamse veteraan dit probeerd te leven.
I knew this guy once, Vietnam vet.
Ik kende een vent, van Vietnam.
He drives a cab and he's a Vietnam vet.
Johnny Nasso rijdt met een taxi en is oorlogsveteraan.
He'll have a sign indicating he's a Vietnam vet.
Op het bord staat dat hij een veteraan is.
No... but I told you my dad's a Vietnam vet.
Nee, maar ik heb je verteld dat mijn vader een Vietnam-veteraan is.
No results found for this meaning.

Results: 32. Exact: 32. Elapsed time: 53 ms.

Word index: 1-300, 301-600, 601-900, More

Expression index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Phrase index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Developed by Prompsit Language Engineering for Softissimo