Register Help
en ···
Translation Context Conjugation Synonyms
Join Reverso
Advertising
Advertising
Advertising
These examples may contain rude words based on your search.
These examples may contain colloquial words based on your search.

Translation of "with us" in Dutch

Suggestions

He never intended to play with us.
Die was helemaal niet van plan om met ons te komen spelen, hè.
Maybe he likes toying with us.
Misschien houdt hij ervan met ons te spelen.
Stay with us for complete coverage.
Blijf bij ons, voor 'n volledig verslag.
Best sleeps here with us tonight.
Het is beter als je vannacht hier bij ons slaapt.
Come with us and celebrate uncle Pat.
Anders moet je mee gaan naar de verjaardag van Oom Pat in het park.
But we can fix that if you agree to work with us.
Je hebt ook hondenpoep op je gezicht, en geen plek om te wonen maar dat kunnen we regelen, als je met ons samenwerkt.
You should definitely come with us.
Je zou zeker met ons mee moeten komen.
Obviously somebody's playing with us.
Er speelt duidelijk iemand een spelletje met ons.
Not coming with us, apparently.
Je gaat niet met ons mee, zo te zien. Adios.
Information placed on the website without consulting with us beforehand.
Informatie, die zonder voorafgaand overleg met ons op de Website wordt geplaatst.
It destroyed itself rather than live with us.
Het vernietigde nog liever zichzelf dan met ons te leven.
I therefore invite Members to remain engaged with us.
Daarom roep ik u, afgevaardigden, op om samen met ons voor deze zaak te blijven strijden.
Frederick had decided to cooperate with us.
Fredrik besloten had om met ons samen te werken.
Everything is just business with us.
Dat zijn gewoon zaken, net als alles bij ons.
The world will have to deal with us.
En nu is er geen weg terug De wereld zal met ons te maken hebben...
Appreciate you letting Amanda come with us.
Ik waardeer het dat je Amanda met ons mee laat gaan.
The prisons have refused further business with us.
De gevangenissen hebben geweigerd verder zaken met ons te doen.
My ex-girlfriend hated hanging out with us.
M'n ex haatte 't om met ons uit te gaan.
They choose to have partnerships with us.
Zij hebben zelf voor die partnerschappen met ons gekozen.
You should leave with us tonight.
Je zou vanavond met ons mee moeten gaan.
No results found for this meaning.

Results: 26506. Exact: 26506. Elapsed time: 403 ms.

Word index: 1-300, 301-600, 601-900, More

Expression index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Phrase index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Developed by Prompsit Language Engineering for Softissimo