Register Help
en ···
Translation Context Conjugation Synonyms
Join Reverso
Advertising
Advertising
Advertising
These examples may contain rude words based on your search.
These examples may contain colloquial words based on your search.

Translation of "nosey" in Polish

Search nosey in: Definition Synonyms
wścibski
Nosey
wścibska
ciekawska
wścibskich
wścibskiej
I've always been a nosey man.
Zawsze był ze mnie wścibski gość.
Those are my pills, Mr. Nosey.
To moje tabletki, panie Wścibski.
Are you always this nosey?
Zawsze jesteś taki wścibski?
Then you're just a nosey parker, Archie.
W takim razie jesteś ciekawska, Archie.
The desert around Las Vegas is littered with the bodies of nosey people.
Pustynia wokół Las Vegas jest zasłana ciałami wścibskich ludzi.
Quiet streets, good schools, no nosey neighbors.
Spokojne ulice, dobre szkoły, żadnych wścibskich sąsiadów.
Only problem is, the journalist stayed nosey.
Kłopot w tym, że on nadal był wścibski.
Snooping round Devil's Castle again, the nosey parker.
Kręcił się znowu koło Diabelskiego Zamku, baran jeden.
Sorry, I'm being nosey.
Przepraszam, że jestem taka wścibska...
And no nosey reporters in the gym.
Nie chcę wścibskich reporterów kiedy trenuję.
I don't like people being nosey.
Nie lubię, jak ktoś mi się narzuca.
That's what you get for being nosey.
To dlatego, że jesteś wścibska.
I don't mean to pry. I'm just really nosey.
Przepraszam, że jestem taka ciekawska.
You know, it's a lot of nosey people and...
No wiesz, dużo głośnych ludzi tutaj się kręci i...
I don't like nosey people.
Powiedz, czego ty nie Iubisz.
If I'd been too nosey, I wouldn't have been able to ride out.
Gdybym był bardziej wścibski, mógłbym już stamtąd nie wrócić.
Okay, just don't get fired for being nosey.
Tylko niech cię nie zwolni za wścibstwo.
Janie, I love you, but you are so nosey.
Janie, kocham cię, ale jesteś taka wścibska.
I Am enough of nosey and of clowns of uniform as you.
Mam dość telewidzów i pajaców przebranych jak ty!
He isn't a nosey parker, he's a civil servant!
No jaki baran? On jest urzędnikiem państwowym
No results found for this meaning.

Results: 61. Exact: 61. Elapsed time: 58 ms.

Word index: 1-300, 301-600, 601-900, More

Expression index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Phrase index: 1-400, 401-800, More

Developed by Prompsit Language Engineering for Softissimo