Register Help
en ···
Translation Context Conjugation Synonyms
Join Reverso
Advertising
Advertising
Advertising
These examples may contain rude words based on your search.
These examples may contain colloquial words based on your search.

Translation of "amphitheatre" in Romanian

Search amphitheatre in: Definition Synonyms
amfiteatru
amfiteatrul
Let's get them all into the amphitheatre.
Hai sa-le pe toate în amfiteatru.
We could put an amphitheatre over there with Shakespeare in the Park.
Putem construi un amfiteatru aici și să avem Shakespeare în parc.
I spoke to Areto at the amphitheatre.
Am vorbit cu Areto în amfiteatru.
The amphitheatre is no place for a woman.
În amfiteatru nu e loc pentru femei.
The outdoor gym, by the amphitheatre.
Terenul de sport în aer liber, lângă amfiteatru.
Samantha wants everyone in the amphitheatre, now!
Samantha vrea pe toată lumea în amfiteatru, acum!
I thought you would be at the amphitheatre?
Am crezut că ești în amfiteatru.
I think the conical shape of the toilet's turned it into a sort of a compact amphitheatre.
Cred că forma conică de toaletă anilor sa transformat într-un fel de amfiteatru compact.
Remember the pranks we used to play in the amphitheatre after dark?
Amintiți-vă de farse am folosit pentru a juca în amfiteatru, după întuneric?
No, but I found this big sort of amphitheatre thing, we could gather everyone together there, then we could ring a big bell...
Nu, dar eu am găsit un fel de amfiteatru, îi putem strânge pe toți acolo, poate au un clopot pe care să-l batem...
Jason plans to break a prisoner out of the cells beneath the amphitheatre.
Jason plănuiește să ajute la evadarea unui prizonier din celulele aflate aflate sub amfiteatru.
Now, this man doesn't need to go to a place like this, which is also - this place, this arena, which is built like a Greek amphitheatre, is a place for ecstasy also.
Acum, acest om nu are nevoie să meargă într-un asemenea loc, care este deasemenea - acest loc, această arenă, care a fost construită ca un amfiteatru grec, este deasemenea un loc pentru extaz.
The performance is about to begin in the amphitheatre.
Spectacolul începe curând în amfiteatru.
Guests go in the amphitheatre.
Invitații sunt în amfiteatru.
Amphitheatre, 5:00.
Amfiteatru, ora 17:00.
Alongside them an amphitheatre and temple, the religious heart of Caral.
Lângă ele un erau amfiteatru și un templu, centrul religios din Caral.
I fought in the amphitheatre at Aegina a year ago -
Am luptat cu un an în urmă în amfiteatrul din Aegina.
The world's onliest amphitheatre with an own ship.
Acesta este unicul amfiteatru din lume care are un proprietar.
'Our special Jonah and the Whale showcase is at 11:00, 1:00 and 4:00 'in the amphitheatre inside the Undersea Kingdom.'
Spectacolul special cu Jonah și balena este la ora 11:00, 1:00 și 4:00 în amfiteatrul din interiorul Regatului Subacvatic.
The logo consists of a horizontal oval containing a black and white image of the Greek Amphitheatre in Syracuse in the cavea of which, to the right, are two lemons.
Sigla este compusă dintr-un oval orizontal care conține o reprezentare în alb și negru a amfiteatrului grec din Siracuza, în a cărui cavea (spațiul semicircular destinat publicului) sunt așezate două lămâi, în partea dreaptă.
No results found for this meaning.

Results: 24. Exact: 24. Elapsed time: 38 ms.

Word index: 1-300, 301-600, 601-900, More

Expression index: 1-400, 401-800, 801-1200, More

Phrase index: 1-400, 401-800, More

Developed by Prompsit Language Engineering for Softissimo