Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "" possessive" in Nederlands

Suggesties

Look... Truth is, when I encounter the rare high school graduate who knows the difference between "its," possessive and "it's," the contraction my blood tends to race a little bit.
Als ik die zeldzame student ontmoet... die 't verschil weet tussen persoonlijk en bezittelijk voornaamwoord, ben ik al blij.

Andere resultaten

"They're" meaning "they are," "their" meaning "group possessive," and "there" meaning "in that place."
'They're' betekent 'zij zijn', 'their' is bezittelijk... en 'there' is plaatsbepalend.
Pacey, that's my dad's boat. "Dad" being the possessive in that sentence.
Het is mijn vaders boot, in het possessief.
This sentence has a prior term of the possessive verb "to have";
1. Deze zin heeft een vervoeging van het bezittelijk werkwoord "hebben";
After all, we experience money (and property) as an extension of our selves; hence the possessive pronoun "mine" to describe it, the same pronoun we use to identify our arms and heads.
Per slot van rekening ervaren we geld (en bezit) als een extensie van onszelf. Vandaar het bezittelijk voornaamwoord "mijn" om het te beschrijven, wat hetzelfde is dat we gebruiken om onze armen en hoofden aan te duiden.
The verb "is" is replaced by the possessive verb "has";
2. Het werkwoord "is" wordt vervangen door het bezittelijk werkwoord "heeft";
Okay, were you this possessive before?
Oké, was je vroeger ook zo bezitterig?
Larry was very possessive of our children.
Larry was zeer bezitterig als het om de kinderen ging.
Don't worry, I won't get possessive.
Geen zorgen, ik zal niet bezitterig worden.
He was being a little possessive.
Hij was een beetje te bezitterig.
I guess I'm a bit possessive of my patients.
Ik denk dat ik een beetje bezitterig ben bij mijn patiënten.
Hard to possessive pluralize, though.
In het meervoud klinkt ie wel gek.
I can understand feeling possessive towards a loved one.
Ik begrijp dat je bezitterig bent als je van iemand houdt.
He became very possessive and demanding.
Hij werd zeer bezitterig en veeleisend.
I am jealous and possessive like a little girl.
Ik ben jaloers en bezitterig als een klein meisje.
One gets possessive, the other runs away.
De een wordt bezitterig, de ander rent weg.
Detective Superintendent Byrne is very possessive of this case.
Waarom? Hoofdinspecteur Byrne is heel bezitterig over deze zaak.
Now, listen, you're becoming too possessive.
Hé luister, je wordt te bezitterig.
Possessive of his assignments, finally violent.
Bezitterig over zijn opdrachten, uiteindelijk gewelddadig.
He's just obsessive, possessive and pathologically jealous.
Hij is obsessief, bezitterig, en pathologisch jaloers.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 229. Exact: 1. Verstreken tijd: 459 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo