Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "Evil eye" in Nederlands

boze oog
kwade oog
boos oog
evil eye
slechte oog
boze blik
boos aan

Suggesties

Evil eye is off of you.
Het boze oog is weg van je.
The evil eye's done its work.
Het boze oog heeft z'n werk gedaan.
Evil eye, worse then hurricane of all perils, they are the worst. A, ship.
Deze Galliërs zijn erger dan het kwade oog van een orkaan, van alle gevaren zijn zij het ergst.
On a ship, you call it the evil eye...
Op een schip noemt men het, het kwade oog.
Head and tail, evil eye release this child.
Hoofd en staart, boos oog laat dit kind los.
'Cause we don't want that evil eye staring at you all the way through.
Op die manier kijkt er geen boos oog naar je.
It's good against the evil eye, too.
Dit helpt ook tegen het boze oog.
The evil eye doesn't work on me.
Het boze oog werkt niet bij mij.
People claim, for good reason - that she uses the evil eye.
Mensen beweren terecht dat ze het boze oog gebruikt.
Maids waved lights and performed many rites to ward off the evil eye.
Dienstmaagden zwaaiden met lichten en voerden velerlei rituelen uit die het boze oog moesten afweren.
In Chinese mythology, the garlic a ploy against the evil eye.
In de Chinese mythologie, de knoflook een truc tegen het boze oog.
I'll protect you from the evil eye.
Ik bescherm je tegen het boze oog.
The captain thinks you've got the evil eye.
De kapitein denkt dat u het boze oog heeft.
The evil eye goes both ways.
Het boze oog kijkt beide kanten op.
Someone has put the evil eye on the old lady.
De oude vrouw is aangekeken met het boze oog.
Then women in married status waved 108 lamps before them to ward off the evil eye.
Toen zwaaiden gehuwde vrouwen met 108 lampen voor hen uit, om het boze oog te weren.
And intelligent human beings still believe in good luck, the evil eye, and astrology.
Intelligente mensen geloven nog steeds in goed geluk, het boze oog en astrologie.
In India and Thailand pink coral pieces are still used as a defense against the evil eye.
In India en Thailand worden stukken roze koraal nog steeds gebruikt als verweer tegen het boze oog.
However, Henri had the reputation of being unspeakable himself because of the evil eye.
Echter, Henri had de reputatie zelf onnoemelijk te zijn omwille van het 'kwade oog'.
I'm not taking any chances with the evil eye.
Ik neem geen risico met 't boze oog.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 142. Exact: 142. Verstreken tijd: 89 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo