Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "Possessive" in Nederlands

bezitterig bezittelijk
bezitterige
bezittelijke

Suggesties

Possessive of his assignments, finally violent.
Bezitterig over zijn opdrachten, uiteindelijk gewelddadig.
Okay, were you this possessive before?
Oké, was je vroeger ook zo bezitterig?
But I just spent the last year of my life playing Marie Antoinette to Prince Possessive.
Maar ik heb het afgelopen jaar Marie Antoinette gespeeld voor Prins Bezittelijk.
Possessive of him, jealous of the girl he's trying to protect.
Bezittelijk op hem, jaloers op die vrouw die hij wil beschermen.
I was also rather entangled with a possessive German female.
Ik was ook wat verwikkeld met een bezitterige Duitse vrouw.
A possessive attitude does more harm than swallowing some pride.
Een bezitterige houding doet meer schade dan je trots in te slikken.
Larry was very possessive of our children.
Larry was zeer bezitterig als het om de kinderen ging.
Don't worry, I won't get possessive.
Geen zorgen, ik zal niet bezitterig worden.
He was being a little possessive.
Hij was een beetje te bezitterig.
I guess I'm a bit possessive of my patients.
Ik denk dat ik een beetje bezitterig ben bij mijn patiënten.
I can understand feeling possessive towards a loved one.
Ik begrijp dat je bezitterig bent als je van iemand houdt.
He became very possessive and demanding.
Hij werd zeer bezitterig en veeleisend.
I am jealous and possessive like a little girl.
Ik ben jaloers en bezitterig als een klein meisje.
One gets possessive, the other runs away.
De een wordt bezitterig, de ander rent weg.
Detective Superintendent Byrne is very possessive of this case.
Waarom? Hoofdinspecteur Byrne is heel bezitterig over deze zaak.
Now, listen, you're becoming too possessive.
Hé luister, je wordt te bezitterig.
He's just obsessive, possessive and pathologically jealous.
Hij is obsessief, bezitterig, en pathologisch jaloers.
To make it possessive, you change wa to no.
Om het bezittelijk te maken, verander je wa in no.
From the moment I said yes, George got so possessive.
Van het moment dat ik ja zei, werd George zo bezitterig.
She was very jealous and possessive of my time.
Ze was heel jaloers en bezitterig naar mij toe.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 223. Exact: 223. Verstreken tijd: 86 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo