Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "Recite" in Nederlands

opzeggen
reciteren
voordragen
citeren
voorlezen
opnoemen
lezen
bidden
Recite the alphabet backwards, you know.
Het alfabet andersom opzeggen, en dergelijke.
Recite the lineage, the names of all past Commanders.
De komaf opzeggen, de namen van alle voorbije commandanten.
Not until I recite the binding spell.
Niet totdat ik de binding spreuk kan reciteren.
To secure pleasant slumbers, I shall recite to him.
Om hem van zoete dromen te verzekeren, zal ik iets reciteren.
You can recite it after office hours in your own time.
U mag het voordragen na werktijd in uw eigen tijd.
I think mama should recite something.
Ik vind dat mama iets moet voordragen.
Can he fix a sink? Recite every green day Lyric? Make you make that special sound?
Kan hij een gootsteen maken, alle Green Day teksten opzeggen, of je dat geluid laten maken?
The heroism we recite Would be a daily thing
Het heldendom die wij opzeggen, zou een dagelijks gebeurtenis zijn.
Then, they can recite them at your funeral.
Dan kunnen ze die voordragen bij je begrafenis.
He wants to recite a poem.
Hij wil 'n gedicht voordragen.
Mr. Horton can recite a thousand digits of pi.
Mr. Horton kan duizend cijfers van pi opzeggen.
I'll recite a prayer, and someone will come to help you.
Ik zal een gebed opzeggen, en er zal iemand komen om u te helpen.
Well then, have them recite a poem.
Laat ze dan 'n gedicht opzeggen.
They are here not to speak, but to recite their poetry.
Ze komen niet spreken, maar hun poëzie voordragen.
Shut your eyes. I'll recite for you.
Sluit je ogen, dan zal ik voordragen...
I'll recite a little poem by Victor Hugo.
Ik zal voor u voordragen een klein gedicht van Victor Hugo.
Pauline does nothing but look in mirrors and recite.
Pauline doet niet anders dan in spiegels kijken en voordragen...
I could recite it to you verbatim.
Ik kan het letterlijk aan je voordragen.
Shall I recite to you one of my lyrics, mister...
Zal ik u een van mijn gedichten voordragen, meneer...
Recite one of your poems now.
Laat nu een van je gedichten horen.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 583. Exact: 583. Verstreken tijd: 96 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo