Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "Red-light district" in Nederlands

rosse buurt
rodelampjesbuurt
hoerenbuurt
The Anne Frank House, Dam Square, Red-light district and China town are all within walking distance.
Het Anne Frank museum, de Dam, de rosse buurt en Chinatown liggen allemaal op loopafstand.
His ex-girlfriend of the time said she was attacked in the red-light district.
Zijn vriendin uit die tijd werd aangevallen in de rosse buurt.
Kuhio Avenue... it's a red-light district at night.
Kuhio Avenue... is's nachts een hoerenbuurt.
Isn't that in the red-light district?
Is dat niet in de hoerenbuurt?
We now have two bodies found in the red-light district, their deaths date back to exactly the same period.
We vonden twee lichamen in de rosse buurt, hun dood dateert uit dezelfde periode.
Right through the middle of the red-light district, Boundary Way.
Midden door de rosse buurt, Boundary Way.
They lived right on the edge of the red-light district.
Ze woonden aan de rand van de rosse buurt.
I didn't realize that the Rub is in the red-light district.
Ik besefte niet dat The Rub in de rosse buurt is. Stroomstoring.
Two bodies... girls... women... Found in what was the red-light district.
Twee lichamen, meisjes, vrouwen, gevonden in wat de rosse buurt was.
The Southern most part of the El Raval, near the port also used to be famous as the city's red-light district.
Het meest zuidelijke deel van El Raval, dichtbij de haven, stond ook wel bekend als de rosse buurt van de stad.
The fight against human trafficking was officially at issue in the closing down of the Zandpad, Utrecht's red-light district.
In de kwestie rond de sluiting van het Zandpad, de Utrechtse hoerenbuurt, werd officieel de strijd tegen mensenhandel in het geding gebracht.
The St. Pauli sector of Hamburg, Germany is the red-light district.
St. Pauli in Hamburg in Duitsland is een rosse buurt.
But all he could manage was a dead-end block in a red-light district in Lincoln Heights.
Maar het werd slechts een doodlopende straat in een rosse buurt in lincoln Heights.
And... I followed a couple of my buddies to the... red-light district.
En... ik volgde een paar van mijn maten, naar de... rosse buurt.
The closing of the red-light district and the relocation of all the women to the hotel area of Campos Elíseos did not appease my young male instincts, it just changed my direction.
Het sluiten van de hoerenbuurt en het verplaatsen van de vrouwen naar de hotelbuurt van Campos Elíseos kon mijn jonge, mannelijke instincten niet onderdrukken, het veranderde alleen mijn richting.
That's the red-light district, Jake.
Dat is de hoerenbuurt.
That's the red-light district.
Dat is de hoerenbuurt.
That's the red-light district.
Dat is de rosse buurt.
I set up my studio in the red-light district and obsessively wrapped myself in plumbing tubing, and found a way to redefine the skin and create this dynamic textile.
Ik bouwde mijn atelier in de hoerenbuurt, hulde mezelf obsessief in plastic buismateriaal en vond een manier om de huid te herdefiniëren en een soort dynamisch textiel te creëren.
We chilled out in the red-light district.
En dat deden wij op de walletjes.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 32. Exact: 32. Verstreken tijd: 98 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo