Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "That is" in Nederlands

Suggesties

+10k
4716
1803
That is the sound of inevitability.
Dat is 't geluid van het onvermijdelijke.
That is way better than harvesting organs.
Dat is veel beter dan het verzamelen van organen.
That is property Department of Defense.
Dit is eigendom van het ministerie van defensie.
That is completely consistent with Marfan syndrome.
Dit is volledig in overeenstemming met het syndroom van Marfan.
That is the principle of entropy...
Dat is 't principe van de entropie.
Gentlemen and Vikings, That is Pump Island.
Gentlemen, mijne heren en Vikingen... dat is het eiland Pump.
That is a bad thought, Sonseeahray.
Nou, dat is een slechte gedachte, Sonseeahray.
That is your anger speaking again.
Dat is jouw boosheid weer die daar spreekt.
That is to protect them from communism.
En dat is ze beschermen tegen 't communisme.
That is the difference between matter and spirit.
Dat is 't verschil tussen 't stoffelijke en 't geestelijke.
That is not the offending article.
Nee, dat is niet het bewuste artikel.
That is the Navy nod to community relations.
Dat is de Marine knipoog voor relaties met de gemeenschap.
That is definitely an acceptable surprise.
Dat is zeker en vast een acceptabele verrassing.
That is something that should concern us.
Dat is iets waarmee we ons serieus moeten bezighouden.
That is categorically not why I murdered him.
Dat is pertinent niet de reden, waarom ik hem heb vermoord.
That is another advantage they exploit over their competitors.
Dat is een ander voordeel dat ze uitbuiten op hun concurrenten.
That is another essential point of Dharma.
Dat is het andere essentiële punt van het boeddhisme.
That is essential, performing contemporary music.
Dat is essentieel bij de uitvoering van hedendaagse muziek.
That is extremely important, trust.
Dat is zeer belangrijk en doorslaggevend, het vertrouwen.
That is for history to decide.
Dat is voor de geschiedenis om te beslissen.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 112210. Exact: 112210. Verstreken tijd: 1612 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo