Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "a blessing in disguise" in Nederlands

Zoek a blessing in disguise in: Definitie Woordenboek Synoniemen
een geluk bij een ongeluk
een zegen in vermomming
een verhulde zegen
wel goed uit
een vermomde zegening
een onverwachte zegen
I found a blessing in disguise.
Ik heb een geluk bij een ongeluk gevonden.
This is a blessing in disguise.
Look, this leak could be considered a blessing in disguise.
Kijk, dit lek kan als een zegen in vermomming worden beschouwt.
You know son, this is a blessing in disguise.
Weet je zoon, dit is een zegen in vermomming.
Maybe it's a blessing in disguise.
Misschien is het een verhulde zegen.
Wait. Maybe the passing of Cook was a blessing in disguise.
Wacht, misschien was zijn dood wel een verhulde zegen.
It's a blessing in disguise.
Maybe it's a blessing in disguise.
Misschien is het een geluk bij een ongeluk.
Well... Maybe it's a blessing in disguise.
Misschien is het een zegen in vermomming.
Maybe Mother's cruelty is a blessing in disguise.
Misschien is Moeders wreedheid een zegen in vermomming.
It might turn out to be a blessing in disguise.
Het kan blijken dat het een zegen in vermomming is.
Sir, it's a blessing in disguise
Meneer, het is een geluk bij een ongeluk.
I know it hurts, but it's a blessing in disguise.
Ik weet dat het pijn doet, maar het is een zegen in vermomming.
No! - This is a blessing in disguise.
However, this may be a blessing in disguise, as other levers will necessarily have to be activated.
Toch kan dit een geluk bij een ongeluk zijn, aangezien er absoluut ook andere middelen moeten worden aangegrepen.
All I'm saying is, maybe this is a blessing in disguise.
Ik bedoel dat het misschien een geluk bij een ongeluk is.
It is a blessing in disguise, however, that this problem is easy to solve, because once it realises that, the Council can simply obtain the amounts from the Treaties.
Een geluk bij een ongeluk is echter dat dit probleem gemakkelijk op te lossen is, want tot inzicht gekomen kan de Raad dan simpelweg de bedragen uit de Verdragen halen.
I think this is a blessing in disguise, 'cause she's finally talking about something for real.
ik denk dat dit is een zegen in vermomming is, Omdat ze eindelijk over iets echt praat.
You know what I think? I think this is a blessing in disguise,
Weet je wat ik denk? ik denk dat dit is een zegen in vermomming is,
Perhaps this is a blessing in disguise.
Misschien is dit 'n geschenk uit de hemel.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 66. Exact: 66. Verstreken tijd: 83 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo