Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "abandon" in Nederlands

verlaten
in de steek laten
achterlaten
opgeven
afzien
loslaten
afstappen
stikken
overgave
achter laten varen stoppen
afschaffen
verzaken
overlaten
afstand doen
prijsgeven
verbannen
verwerpen

Suggesties

Because I can't abandon Jack.
Ik ben hier... omdat ik Jack niet kan verlaten.
Time to abandon ship, brother.
Tijd om het schip te verlaten, broer.
The republic Will not abandon Ryloth.
De Republiek zal Ryloth niet in de steek laten.
No disciple would abandon his sifu.
Geen leerling zou zijn Sifu in de steek laten.
I couldn't just abandon him.
Ik kon hem niet zomaar achterlaten.
We can't abandon Malone, I won't abandon Malone.
We kunnen Malone niet achterlaten, ik wil Malone niet achterlaten.
My dear brother, abandon your scheme of marriage.
Mijn lieve broer, het verlaten van uw roeping, voor het huwelijk.
We were forced to abandon ship.
We waren gedwongen om ons schip te verlaten.
We must be prepared to abandon ship.
We moeten ons voorbereiden om het schip te verlaten.
Eventually he will disappoint or abandon you.
Ooit zal hij je teleurstellen of in de steek laten.
Arthur will never abandon his people.
Arthur zal zijn volk nooit in de steek laten.
He asked me never to abandon.
Hij had me gevraagd hem nooit te verlaten.
Tell the mother that if she wants to abandon this child...
Vertelt u de moeder dat als ze dit kind wilt verlaten...
We don't abandon you, Nik.
We verlaten je niet, Nik.
We had to abandon ship as soon as possible.
We moesten 't schip wat overhaast verlaten.
If we abandon France, the Germans walk into Paris.
Als we Frankrijk verlaten wandelen de Duitsers gewoon Parijs binnen.
Crew prepare to abandon the Volos.
Maak je gereed om de Volos te verlaten.
I didn't abandon my mother either.
Ik heb mijn moeder ook nooit verlaten.
But she couldn't persuade him to abandon his home.
Maar ze kon hem niet overhalen z'n huis te verlaten.
We didn't abandon you, Pete.
We hebben je niet verlaten, Pete.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 3734. Exact: 3734. Verstreken tijd: 85 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo