Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "above" in Nederlands

Suggesties

6994
2084
553
The image above corresponds to the village pharmacy.
De afbeelding hierboven komt overeen met de apotheek van het dorp.
These are the external influences mentioned above.
Dit zijn de hierboven bedoelde invloeden van buiten af.
The above routine will help improve the planning function.
De bovengenoemde routine helpt je bij het verbeteren van de planningsfunctie.
Repeat the above tests drifting in the opposite direction.
Herhaal de bovengenoemde tests en wijk daarbij in de tegenovergestelde richting uit.
They use the first method described above.
Ze maken gebruik van de eerste methode die hierboven beschreven is.
These pages are calculated using the Visits logic above.
Deze pagina's worden berekend met gebruik van de Visits logica van hierboven.
Knit Pattern - see instructions above.
Brei het patroon - zie de instructies hierboven.
The above settings modify all phonemes globally.
De instellingen hierboven wijzigen alle fonemen in algemene zin.
Proceed as described above ( ).
Vanaf dit punt verder zoals hierboven ( ) beschreven.
Identification? We spoke about that above.
Identificatie? We hadden het er hierboven al over.
Go back to the imaginary conversation above.
Denk even terug aan de imaginaire conversatie van hierboven.
Final Touch serves asparagus branch, covering the composition above.
Final Touch bedient asperges tak, met betrekking tot de samenstelling hierboven.
Click AID above to get started.
Klik op AID (BIB) hierboven om te beginnen.
After 1905 Einstein continued working in the areas described above.
Na 1905 bleef Einstein werken in de gebieden die hierboven beschreven is.
Or by sending an e-mail mentioned above.
Of door het sturen van een e-mail als hierboven vermeld.
See definition for the latter above.
Zie hierboven voor een definitie van de laatste techniek.
See also posology on diuretic treated patients above.
Zie ook de dosering bij patiënten behandeld met diuretica hierboven.
This claim was rejected as explained in section 4.5.3.3 above.
Dit argument is verworpen, zoals in paragraaf 4.5.3.3 hierboven is uiteengezet.
The addresses listed above are for subscribing and unsubscribing only.
De adressen die hierboven opgesomd staan zijn alleen voor inschrijven en uitschrijven.
See also description under Section I..3 above.
Zie ook de beschrijving in hoofdstuk I, punt 2.3, hierboven.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 49397. Exact: 49397. Verstreken tijd: 366 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo