Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Bekijk ook: to achieve
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "achieve" in Nederlands

Suggesties

+10k
Eventually it can achieve pretty much anything.
Wat zo mooi is aan wetenschap, is dat je bijna alles kunt bereiken.
If it helped him achieve moral superiority, possibly.
Als het hem helpt om morele superioriteit te bereiken, mogelijk.
Architect services help achieve specific goals.
Architect diensten helpen ook specifieke doelen te verwezenlijken.
This will help achieve current and future targets.
Dan zullen we beter in staat zijn onze huidige en toekomstige doelstellingen te verwezenlijken.
Structural and fiscal reforms alone cannot achieve the Lisbon objectives.
Structurele en fiscale hervormingen zijn niet genoeg om de doelen van het besluit van Lissabon te realiseren.
This is what helps achieve maximum profit.
Dit is wat helpt bij het bereiken maximale winst.
Using 2U racks will achieve petabyte capacity.
Met behulp van 2U rekken zal bereiken petabyte capaciteit.
ITM helps the country achieve this goal.
Het ITG helpt het land deze doelstelling te bereiken.
By moving cords, achieve exact marking.
Door het verplaatsen van kabels, te bereiken exacte markering.
Free up system resources and achieve faster performance.
Vrij te maken systeembronnen en het bereiken van betere prestaties.
It demonstrates what tenacity can achieve.
Dit toont aan wat je met vasthoudendheid kunt bereiken.
Working together, we can achieve more.
Door samen te werken kunnen we veel meer bereiken.
But we can actually achieve something in taxation.
Toch kan men met maatregelen op het gebied van belastingheffing concreet iets bereiken.
Countries with democracy achieve fair distribution much faster than dictatorships.
Landen met een democratie bereiken die eerlijke verdeling veel sneller dan dictaturen.
That is what this resolution will achieve.
Dat is wat het Parlement - opzettelijk of ongewild - met deze resolutie zal bereiken.
We can achieve much overall with the document being discussed.
We kunnen met het document dat nu wordt besproken, veel bereiken in het algemeen.
We strive to help investors achieve better results.
Wij streven ernaar om beleggers te helpen betere resultaten te verwezenlijken.
Our operatives will achieve their goal with no collateral damage... and complete deniability.
We bereiken ons doel zonder bijkomstige schade en kunnen alles ontkennen.
You'll never achieve any power like that.
Zo zul je nooit enige macht bereiken.
I don't understand what they can achieve by killing me.
Ik snap niet wat ze willen bereiken door me te doden.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 6711. Exact: 6711. Verstreken tijd: 147 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo