Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "across" in Nederlands

Suggesties

2165
1768
1170
843
680
585
Suspect fleeing across West Side highway toward marine terminal.
De verdachte vlucht over West Side snelweg richting de marine terminal.
Tracing his finger across my palm.
Hij streek met zijn vinger over mijn handpalm.
An indestructible army to rage across the universe.
'n Onverwoestbaar leger, razend door 't universum.
Guide your balloon across sixteen different caverns.
Je moet je ballon veilig door zestien verschillende ruimtes bewegen.
Competitors will actually fly across English Channel.
"Deelnemers moeten over het Kanaal vliegen." Niet slecht.
We need passage across the bloody Phlegethon.
We hebben een doortocht nodig over de bloederige Phlegethon.
It's like touching hands across the millennia.
Het is als het aanraken van handen... over de millennia heen.
It's spreading across Western Africa.
Het verspreidt zich al over het westen van Afrika.
Our capability stretches across various jurisdictions worldwide.
Onze capaciteit strekt zich uit over verschillende jurisdicties wereldwijd.
Some atlases show the distribution of temperatures across the Earth.
Sommige atlassen hebben een kaart die de verdeling van temperaturen over de Aarde laat zien.
Magnesium is an important cofactor in maintaining an electrical balance across membranes.
Magnesium is een belangrijke co-factor in het behoud van een elektrische balans over membranen.
Visual TimeAnalyzer analyses software usage at individual workstations or across the network.
Visual TimeAnalyzer analyseert het gebruik van software op individuele werkstations of over het netwerk.
Sneak across the border to Greece.
'n Vals paspoort, of de grens over.
We cannot fly across the mountains.
We kunnen niet gewoon over de bergen vliegen.
My power stretches across three galaxies and beyond.
Mijn macht strekt zich uit over drie sterrenstelsels en nog verder.
Eighteen great Alexandrias he built across this world.
Achttien grootse Alexandriës verspreid over de hele wereld heeft hij gebouwd.
It stretches across the whole horizon.
Het strekt zich uit over de hele horizon.
So regional solidarity must apply across national frontiers.
Daarom moet de solidariteit tussen de regio's vorm krijgen over de nationale grenzen heen.
He orchestrated multiple robbery-homicides across the country.
Die achter meerdere berovingen en moorden zit door het hele land.
It's growing and spreading across town.
Hij wordt groter en verspreidt zich over de Stad.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 31432. Exact: 31432. Verstreken tijd: 168 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo