Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Bekijk ook: adoption process
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "adoption" in Nederlands

Suggesties

I endorse adoption of the report.
Ik ben dus voorstander van goedkeuring van het verslag.
The guidelines are currently in the process of formal adoption.
De richtsnoeren bevinden zich thans in het stadium van de formele goedkeuring.
Therefore Denmark shall not participate in their adoption.
Daarom neemt Denemarken niet deel aan de vaststelling van die besluiten en dat optreden.
I'm sorry about the adoption.
Ik vind het vervelend, van de adoptie.
But even smartphone adoption is changing rapidly.
Maar zelfs smartphone adoptie is snel aan het veranderen.
We have also experience with adoption.
Dat hebben wij ook meegemaakt met de adoptie.
Our attitudes to adoption have changed utterly.
Onze houding ten aanzien van adoptie is sterk veranderd.
She relinquished her baby for adoption.
Zij deed afstand van haar baby voor adoptie.
I organised Rose's adoption privately.
Ik heb de adoptie van Rose privé geregeld.
International adoption is just one option.
Internationale adoptie is slechts een van de mogelijkheden.
We use different methods to support adoption.
Wij maken gebruik van verschillende methoden ter ondersteuning van de adoptie.
Patty should probably give the baby up for adoption.
Na wat ze heeft gedaan, zou Patty de baby waarschijnlijk opgeven voor adoptie.
It's an advertisement for an adoption agency.
Het is een advertentie voor een adoptie bureau.
Dr. Wakefield suggested we consider adoption.
Wakefield voor om een adoptie te overwegen.
The man who arranged your adoption.
De man die je adoptie regelde.
I had a chance to give you up for adoption.
Ik had je weg kunnen geven voor adoptie.
We're supposed to meet with the adoption lawyer today, so...
We zouden elkaar treffen bij de adoptie advocaat, dus...
We had to reschedule our appointment with the adoption lawyer.
We moesten een nieuwe afspraak maken met de adoptie advocaat.
This file lists an adoption under the last name Hapstall.
Er staat een adoptie onder de achternaam Hapstall.
Why was he involved in my adoption?
Wat heeft hij met m'n adoptie te maken?
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 14695. Exact: 14695. Verstreken tijd: 97 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo