Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "adoptive father" in Nederlands

stiefvader
adoptie vader
adoptievader
pleegvader
You would have to speak with my adoptive father.
Dan zou je eens moeten spreken met mijn stiefvader.
Not only did I kill my natural father, I also killed my adoptive father, Tiberius.
Niet alleen doodde ik mijn natuurlijke vader, ik vermoordde ook mijn stiefvader, Tiberius.
She doesn't know, and I can't prove it, but I believe Reddington was funneling money through the adoptive father for years.
Ze weet het niet en ik kan het niet bewijzen maar ik denk dat Reddington geld overmaakte... naar de adoptie vader voor jaren.
I'm Raphaël's adoptive father.
Ik ben Raphaëls adoptie vader.
My adoptive father died when I was 10.
Mijn adoptievader stierf toen ik 10 was.
And I'm the adoptive father of a disabled...
En ik ben de adoptievader van een gehandicapte...
But I took my adoptive father's last name.
Ik nam de naam van mijn adoptievader aan.
The man who raised me, my adoptive father, his name was Sam Milhoan.
De man die mij opvoedde, mijn adoptievader, was Sam Milhoan.
And I'm the adoptive father of Ryan, and he couldn't be here, because he's handicapped.
En ik ben de adoptievader van Ryan, en hij kon hier niet zijn, omdat hij gehandicapt is.
All these acts of violence against Zoya Samadi were committed with the aim of silencing one of the few voices of dissent against the government, namely her adoptive father, who is being held in poor conditions at Raja'i Shahr prison.
Al dit geweld jegens Zoya Samidi is gepleegd om het zwijgen op te leggen aan een van de weinige mensen die het openlijk niet eens zijn met de regering, oftewel haar adoptievader die echter in zorgelijke toestand verkeert in de gevangenis van Raja'i Shahr.
My father, adoptive father.
Mijn vader, stiefvader...
I'm the adoptive father.
Ik ben de adoptievader.
I'm Ryan's adoptive father.
Ik ben Ryans adoptievader.
This is Claire's adoptive father.
Dit is Claire's adoptievader.
I'm Raphaël's adoptive father.
Ik ben Raphaels adoptievader.
The first fact is that Konrad Lorenz discovered, around 1930, that if someone was present during the incubation of geese's eggs, as well as when the eggs hatch, the fledglings will take him as their "adoptive father" and will follow him everywhere.
Het eerste feit: rond 1930 heeft Konrad Lorenz ontdekt dat, indien iemand aanwezig is tijdens het broeden van ganzeneieren, alsook op het moment dat die eieren uitkomen, de kleine vogeltjes die persoon zullen aannemen als zijnde hun "adoptievader" en hem overal zullen volgen.
How will the Commission secure a prompt, effective, complete, independent, impartial and public procedure to identify the instigators of the assault on Zoya Samadi and clarify the circumstances surrounding the arrest of her adoptive father Mansour Osanloo?
Hoe wil de Commissie een snel, doeltreffend, volledig, onafhankelijk, onpartijdig en openbaar proces garanderen om te achterhalen wie opdracht heeft gegeven tot de geweldplegingen jegens Zoya Samidi en om meer duidelijkheid te krijgen over de arrestatie van haar adoptievader Mansour Osanloo?
He's unable to refuse his adoptive father and agrees.
Hij kan z'n adoptievader niks weigeren en gaat akkoord.
This is Claire's adoptive father.
En ook niet onder die van jullie.
As his adoptive father, naturally I would manage his affairs.
Als zijn pleegvader zou ik natuurlijk z'n zaken beheren.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 30. Exact: 30. Verstreken tijd: 53 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo